Maseczki ochronne dla PKOl

Wojciech Długosz – prezes LAND INVEST, przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Polskiego Komitetu Olimpijskiego przekazał PKOl certyfikowane maseczki medyczne. W zależności od potrzeb zostaną rozdysponowane wśród pracowników i członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W imieniu Wojciecha Długosza maseczki przekazali dwaj członkowie Komisji Finansów i Budżetu PKOl.

W tym trudnym czasie LAND INVEST angażuje się w ochronę zdrowia i walkę z koronawirusem. To ważny  element społecznego zaangażowania firmy. Wojciech Długosz wsparł już w tym zakresie wiele organizacji i instytucji.

www.olimpijski.pl
Fot.: Szymon Sikora/PKOl