Nagroda EOC im. Piotra Nurowskiego

Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich rozpoczęło kolejny proces zgłaszania kandydatur do nagrody im. Piotra Nurowskiego dla najlepszych młodych sportowców w sportach letnich. Główną nagrodą jest trofeum oraz stypendium sportowe w wysokości 15.000 Euro.

Serdecznie zachęcamy wszystkich, nie tylko związki, kluby czy instytucje sportowe, do przesłania kandydatur zawodniczek i zawodników do nagrody, wraz z krótkim uzasadnieniem, w terminie do 11.08.2023 r., na adres mailowy – [email protected].

Zgłaszani kandydaci muszą spełniać następujące kryteria:

– wybitne osiągnięcia sportowe, z naciskiem na wyniki osiągane podczas Igrzysk Olimpijskich, YOG, EYOF lub podczas MŚ i ME;

– urodzony nie wcześniej niż 1 stycznia 2005 roku;

– reprezentowanie podczas zawodów zasad fair play oraz poszanowanie wartości olimpijskich.

Spośród nadesłanych kandydatur Polski Komitet Olimpijski we współpracy z Komisją Zawodniczą PKOl, wybierze jednego kandydata, którego zgłoszenie zostanie przesłane do EOC.

Zachęcamy do składania kandydatur! Swojego kandydata może zgłosić każdy!

PKOl