Nie żyje Wiktor Wierniuk

8 kwietnia zmarł w Warszawie wiceprezes Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu Wiktor Wierniuk. Miał 75 lat.

Wiktor Wierniuk, od najmłodszych lat związany był ze sportem jako: zawodnik, trener, urzędnik centralnych organów administracji państwowej: Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu, Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komitetu ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej.

W 1967 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Sportową pasję realizował w Polskim Związku Pływackim i stołecznym Klubie Sportowym Warszawianka.

Jego życzliwość, kompetencje w rozwiązywaniu problemów ludzi i organizacji kultury fizycznej i sportu zjednały Mu wielu przyjaciół.

Bliskim Zmarłego przekazujemy słowa współczucia i otuchy.

PKOl