Adam Tomasiak

1

Medale igrzysk olimpijskich

1

ps. „Tomanek”, technik samochodowy, wioślarz, członek reprezentacyjnej osady czwórki ze sternikiem, olimpijczyk z Montrealu (1976) i Moskwy (1980), brązowy medalista olimpijski z Moskwy.

Urodzony 15 lutego 1953 w Biesalu koło Olsztyna, syn Ryszarda i Heleny Huszcza, absolwent Technikum Samochodowego w Olsztynie (1970). Wioślarz o doskonałych warunkach fizycznych (200 cm, 95 kg), reprezentant Warmii Olsztyn (1969-1972), Zawiszy Bydgoszcz (1972-1977) i Polonii Poznań (od 1977), podopieczny trenerów: Bogdana Mosakowskiego, Jana Genatowskiego, Kazimierza Naskręckiego, Benedykta Michałowskiego, Ryszarda Kędzierskiego, Wiesława Witkowskiego i Bohdana Karwowskiego. 9-krotny mistrz Polski w dwójce i czwórce ze sternikiem oraz w ósemce (1974-1983) był przez wiele lat członkiem reprezentacyjnej osady czwórki ze sternikiem, która zdobyła brązowy medal w Moskwie (1980) i szykowała się do kolejnego sukcesu olimpijskiego w Los Angeles (1984).

Brązowy medalista MŚ  1978 Karapiro (dwójka ze sternikiem), partnerzy: G. Nowak, st. R. Kubiak. Uczestnik i finalista MŚ 1974 Lucerna: 9. msc (ósemki, partnerzy: J. Broniec, W. Beszterda, Z. Makowski, M. Niedziałkowski, A. Nowakowski, B. Piątek, J. Skowroński, st. Z. Muszyński), 1975 Nottingham: 10. msc (ósemki, partnerzy: W. Beszterda, B. Łopata, S. Maciejowski, J. Skowroński, J. Ulczyński, H. Trzciński, M. Trzciński, st. Z. Muszyński), 1977 Amsterdam: 8. msc (czwórki ze sternikiem, partnerzy: S. Humięcki, W. Kujda, G. Nowak, st. W. Chmielewski), 1979 Bled: 9. msc (dwójki ze sternikiem, partnerzy: G. Nowak, st. R. Kubiak), 1981 Monachium: 8. msc (czwórki ze sternikiem, partnerzy: G. Nowak, R. Stadniuk, G. Stellak, st. R. Kubiak), 1982 Lucerna: 6. msc (czwórki ze sternikiem, partnerzy: K. Gabrylewicz, P. Winczura, G. Nowak, st. R. Kubiak), 1983 Duisburg: 9. msc (czwórki ze sternikiem, partnerzy: K. Gabrylewicz, G. Nowak, P. Winczura, st. R. Kubiak).

*1976 Montreal: wioślarstwo, czwórki ze sternikiem – 4. w przedb. (4 osady) z czasem 6:24.55, 1. msc w rep. (5 osad) z czasem 6:13.53, 2. msc w finale B (6 osad) z czasem 6:51.85, zajmując 8. msc w konk. (zw. ZSRR – 6:40.22). Partnerami w osadzie byli: J. Broniec, R. Burak, J. Ulczyński i st. W. Chmielewski.

*1980 Moskwa: wioślarstwo, czwórki ze sternikiem – 2. w przedb. (6 osad) z czasem 6:47.61, 1. msc w rep. (5 osad) z  czasem – 6:32.28, 3. msc w finale (6 osad) z czasem 6:22.52, zdobywając brązowy medal (zw. NRD – 6:14.51). Partnerami w osadzie byli: G. Nowak, R. Stadniuk, G. Stellak i st. R. Kubiak; ósemki – 3. w przedb. (5 osad) z czasem 6:00.43, 3. msc w rep. – 5:47.35; osada polska nie wystąpiła w finale B o msc 7-9, odp. z konk. Partnerami w osadzie byli: W. Beszterda, P. Borkowski, M. Kowalewski, W. Kujda, G. Nowak, R. Stadniuk, G. Stellak i st. R. Kubiak.

Bibl.: Głuszek, Leksykon 1999, s. 352; Pawlak, Olimpijczycy, s. 266; Duński, Od Paryża, s. 944-945; Kobendza, 80 lat PZTW, s. 83, 84, 93, 95, 97; MES, t. 2, s. 564; Maciejewski, Bydgoscy, s. 9, 20, 25;  Porada, Igrzyska, s. 905, 1005; Wywiad środowiskowy (ankieta wypełniona przez zawodnika)