Agnieszka Dygacz

DYGACZ AGNIESZKA

polska lekkoatletka, olimpijka z Londynu (2012).