Alfons Olszewski

OLSZEWSKI ALFONS

OLSZEWSKI ALFONS

żeglarz klubów warszawskich i gdańskich, członek reprezentacyjnego jachtu PKM „Danuta” z igrzysk olimpijskich w Kilonii (1936).

Urodzony 5 kwietnia 1916 w Gdańsku, syn Franciszka i Zofii Kozłowskiej, absolwent tamtejszego Gimnazjum Polskiego (1937). Jeden z pierwszych żeglarzy warszawskiego AZS. Uprawiał również żeglarstwo lodowe. W czasie „regat o mistrzostwo Pomorza” zorganizowanych z okazji „Pomorskiego Tygodnia Sportów Zimowych” i przeprowadzonych na Jeziorze Charzykowskim, załoga I Gdańskiej Morskiej Drużyny Harcerskiej w składzie Alfons Olszewski, Kazimierz Samuelson zajęła I miejsce (1937). Po wojnie zasłużony działacz w gdyńskich klubach żeglarskich. Mieszka w Sopocie.

Bibl.: Gebert, Poczet olimpijczyków, s. 125; Głuszek, Leksykon 1999, s. 288 (tu brak podstawowych danych biograficznych); Pawlak, Olimpijczycy, s. 188 (braki jak wyżej); Głowacki, Dzieje żeglarstwa, s. 236, 282; Gaj J. , Zarys historii polskiej kultury fizycznej w Wolnym Mieście Gdańsku, s. 73; Porada, Igrzyska, s. 828; USC Gdańsk, AU 584/1916.
*1936 Berlin (Kilonia); klasa „R 6” – 11 m. na 12 start. załóg z wynikiem 18 pkt. (zw. W. Brytania -67 pkt.). Miejsce załogi polskiej w poszczególnych wyścigach: 10-11-10-11-9-9-10. Partnerami O. w załodze jachtu byli: J. Sieradzki, J. Szajba, J. i S. Zalewscy. Polacy startowali na jachcie „Danuta”.

« powrót do listy