Antoni Bura (1898-1980)

inżynier mechanik, działacz niepodległościowy na Śląsku Cieszyńskim, członek załogi bobslejowej z St. Moritz (1928).

Urodzony 22 grudnia 1898 w Karwinie, pow. Frysztat na Śląsku Cieszyńskim, syn Henryka (stolarz) i Barbary ukończył Polskie Gimnazjum Realne im. J. Słowackiego w m. Orłowo w Czechosłowacji (1912-1920) i Wydział Mechaniczny Politechniki Lwowskiej (1921-1934).

Chorąży armii austriackiej, członek POW (wywiad), działacz niepodległościowy na Śląsku Cieszyńskim (kierownik wydziału informacyjnego przy Głównym Komitecie Plebiscytowym w Cieszynie) odpowiadając na apel Rady Obrony Państwa znalazł się na froncie bolszewickim (1920-1921), gdzie walcząc w składzie 64 pp (dowódca 1 kompanii) odznaczony został Krzyżem Walecznych.

W latach trzydziestych ukończył studia i jego praca zawodowa związana była z kopalnią św. Jacka w Chorzowie. Nieznane są okoliczności w jakich dostał się do ekipy bobslejowej, która miała wystartować na zimowych igrzyskach, poza faktem że wszyscy jej członkowie związani byli z wywiadem wojskowym.

W 1934 ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Lwowskiej, następnie pracował jako praktykant (1934-1935) i sztygar maszynowy (1935-1938) w kopalniach węgla kamiennego. Od 1938 do wybuchu II wojny światowej był pracownikiem spółki górniczo-hutniczej na Zaolziu. W czasie okupacji przebywał w Krakowie.

W latach 1945-1949 był dyrektorem Zakładów Wytwórczych Maszyn Elektrycznych M-2 w Cieszynie. Od 1950 pracował w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki i równocześnie w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Krakowie. W 1957 opublikował podręcznik „Maszyny i urządzenia górnicze”. Przeszedł na emeryturę w 1968 roku.

Zmarł 13 grudnia 1980 roku w Katowicach.

*1928 St. Moritz: piątki bobslejowe – 16. miejsce na 23 start. załogi z czasem 3.31,6 (zw. USA II – 3.20,5). Po pierwszym ślizgu Polacy z czasem 1.44,8 zajmowali 12. miejsce Partnerami B. w osadzie byli: J. Broel-Plater, J. Bardziński, J. Łucki i J. Potulicki.

Bibl.: Głuszek, Leksykon 1999, s. 166 (brak jakichkolwiek danych biograficznych); Pawlak, Olimpijczycy, s. 43 (braki jak wyżej) ; CAW:AP 6690+647+939/63/10.