Jarogniew Krügernauczyciel wf, kupiec, zawodnik Jacht Klubu Wielkopolskiego, partner Bogdana Kramera z olimpijskiego Tornado, uczestnik IO w Moskwie (1980).

Urodzony 23 listopada 1946 w Poznaniu, syn Zbigniewa, absolwent miejscowej AWF (1969), gdzie otrzymał tytuł magistra wf. Żeglarz (180 cm, 76 kg), reprezentant Jacht Klubu Wielkopolskiego Poznań (od 1962). Przez wiele lat żeglował na Finnie, po czym wraz z  Bogdanem Kramerem podjął pierwsze próby w klasie Tornado (1977). Mistrz Polski w Torando, olimpijczyk z Moskwy (1980).

*1980 Moskwa: żeglarstwo, klasa Tornado – 9 m. na 11 start. z wynikiem 89.00 (zw. Brazylia – 21.40). Miejsca  załogi  polskiej w poszczególnych wyścigach: 9- 9 – 9 – 9 – 10 – 8 – 9. Partnerem w załodze był B. Kramer.

Bibl.: Głuszek, Leksykon 1999, s. 243; Pawlak, Olimpijczycy, s. 136; Porada, Igrzyska, s. 1009; AWF Poznań; Przedstawiamy naszych olimpijczyków, „Żagle”, 1980, nr 6.