Jerzy Choromański
drukarz, zapaśnik stylu klasycznego z Podlasia, olimpijczyk z Barcelony (1992).

Urodzony 16 grudnia 1954 w Białymstoku, syn Tadeusza i Sabiny Marianny z d. Sarba, absolwent miejscowej zasadniczej szkoły zawodowej (drukarz). Zapaśnik (182 cm, 130 kg) stylu klasycznego (waga superciężka), reprezentant Podlasia Białystok 1968-1978 (pierwszy trener Jerzy Dąbrowski) i GKS Katowice(1978-1994); podnosił swoje umiejętności sportowe pod okiem szkoleniowców: Jana Adamaszka, Antoniego Masternaka, Pawła Rozenbajgera i Stanisława Krzesińskiego. 5-krotny mistrz Polski wagi superciężkiej: 1982, 1988, 1990, 1991, 1992, finalista MŚ 1991 (5 m.); olimpijczyk z Barcelony (1992). Po zakończeniu kariery sportowej (1994) wyjechał do USA.

*1992 Barcelona: za[asy, styl klas., w. superciężka 130 kg – w pierwszej kolejce przegrał 0:3 z P. Pikilidisem (Grecja), w drugiej uległ 0:3 L. Tianowi (Chiny) i odp. z konk., zajmując 9 m. (zw. A. Karelin WNP).

Bibl.: Głuszek, Leksykon 1999, s. 169; Pawlak, Olimpijczycy, s. 46 (tu błędnie 4-krotny mistrz Polski); Klimontowicz, Ruch olimpijski, s. 53; Staniszewski, Dzieje, s. 144, 147; Kronika sportu, s. 1016; Godlewski, Olimpijskie turnieje, s. 107, 209, 236; Lipski, MEZ, t. VI, s. 32; USC Białystok, AU 389/1956;  Wywiad środowiskowy.