Jerzy Czerbniak

CZERBNIAK JERZY

nauczyciel akademicki, sprinter, członek reprezentacyjnej sztafety 4 x 100 m., olimpijczyk z Monachium (1972).

Urodzony 29 września 1947 w Kutnie, syn Jana (krawiec) i Marianny Różyckiej, absolwent tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego im. H. Dąbrowskiego i Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Łódzkiego, który ukończył z  wyróżnieniem (1970). Sport (sprint) zaczął uprawiać dopiero podczas studiów  w MKS-AZS Łódź (1965-1976) pod kierunkiem Władysława Kwiatkowskiego. W ciągu krótkiej kariery sportowej był 5-krotnym reprezentantem Polski w meczach międzypaństwowych 1972-1973 (7 startów, 1 zwycięstwo indywidualne). Mistrz (1972) i wicemistrz (1974) kraju w biegu na 200 m, 3-krotny rekordzista Polski w reprezentacyjnej sztafecie 4 x 100 m (38.9, 38.8 i 38.90). Rekordy życiowe: 100 m – 10.53 (17 sierpnia 1972 Warszawa) oraz 200 m – 21.1 (30 lipca 1972 Warszawa) i 2.21 (19 sierpnia 1972 Warszawa). Pracownik naukowy UŁ, wykładowca akademicki, dr fizyki 1979, dr hab. 1993, prof. nadzw. UŁ 1994 , obecnie kierownik Zakładu Fizyki Powierzchni w Katedrze Fizyki Ciała Stałego UŁ i prorektor ds. nauki i rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi 2001. Rozwiedziony, był żonaty z Grażyną Dudzińską, ma dwoje dzieci: syna Piotra (1975) i córkę Krystynę (1979). Mieszka w Łodzi.

Bibl.: Bogusz, Łódzcy olimpijczycy, s. 38; Głuszek, Leksykon 1999, s. 174-175 (tu błędnie miesiąc urodzenia kwiecień); Pawlak, Olimpijczycy, s. 53 (tu błąd jak wyżej); Łojewski, Mecze mężczyzn, s. 39; MP mężczyzn 1945-2002 (oprac. PZLA niepubl.); Encyklopedia (Statystyczna) LA , s. 17 , 23, 26, 130; „Lekkoatletyka” , 1972 , nr 11, s. 13; Poznajmy ich bliżej, Naukowiec na bieżni, „Lekkoatletyka”, 1973, nr 6, s. 27-28.
*1972 Monachium: 4 x 100 m – 1 m. w III przedb. (6 druż.) z czasem 39.11, 3 m. w I półfin. (8 druż.) z czasem 38.90, 6 m. w finale (8 druż.) z czasem 39.03 (zw. USA – 38.19). Partnerami w sztafecie byli: T. Cuch, Z. Nowosz i S. Wagner.

« powrót do listy