Józef Szajba (1910-1945)
żeglarz Polskiego Klubu Morskiego Gdańsk, olimpijczyk z Berlina (1936).

Urodzony 14 stycznia 1910 w m. Nowa Osada, pow. zamojski, syn Jana (masarza) i Leokadii z Czarneckich, ukończył 8-klasowe Państwowe Gimnazjum Męskie im. Hetmana J. Zamoyskiego w Zamościu (1931) i Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1931-1932). Jeden z najbardziej utalentowanych regatowców wśród polskiej czołówki żeglarskiej lat trzydziestych. Członek PKM Gdańsk, olimpijczyk. Dwa lata później (1938) „Danuta”, dowodzona przez  Szajbę zdobyła Puchar Senatu Wolnego Miasta Gdańska, jedną z najcenniejszych nagród sopockiego tygodnia regatowego.

Brak jakichkolwiek śladów dotyczących losów Szajby w czasie kampanii wrześniowej 1939 (ppor. rez. 20 pal Legionów). Wiadomo jedynie, że został zamordowany przez hitlerowców w 1945 (w Potulicach), choć i te sugestie nie poparte są żadnymi dokumentami.

*1936 Berlin (Kilonia): żeglarstwo, klasa „R-6” – 11 m. na 12 start. załóg z wynikiem 18 pkt. (zw. W. Brytania – 67 pkt.) . Miejsca załogi polskiej w poszczególnych wyścigach: 10-11-10-11-9-9-10. Partnerami S. w załodze byli: A. Olszewski, J. Sieradzki, J. Zalewski i S. Zalewski. Polacy startowali na jachcie „Danuta”.

Bibl.: Tuszyński, Księga, s. 277; Głuszek, Leksykon 1999, s. 338 (tu brak danych biograficznych); Pawlak,  Olimpijczycy, s. 249;  Głowacki, Dzieje żeglarstwa, s. 282 i dalsze; Gaj J., Zarys historii polskiej kultury fizycznej w Wolnym Mieście Gdańsku, s. 95; CAW: AP 20784 + 9721 (Uwaga: nie ma stuprocentowej pewności, że dane zawarte w tym zasobie akt personalnych dotyczą naszego olimpijczyka).