Karol Zając (1913-1965)
prawnik, „alpejczyk” z Zakopanego, olimpijczyk z Ga-Pa (1936).

Urodzony 19 maja 1913 w Czarnym Dunajcu, syn Karola, emerytowanego urzędnika państwowego i Marii, absolwent Państw. Gimnazjum w Zakopanem (typ humanistyczny 1931). W październiku 1932 wpisał się na Wydział Prawa i Administracji UJ i studiował na tym Wydziale do roku akademickiego 1938/39; dyplomu magistra praw nie uzyskał, o czym świadczy brak wpisu do księgi magistrów.

Narciarz (alpejczyk), reprezentujący barwy miejscowych klubów SN PTT i Wisły. Czołowy zawodnik w konkurencjach zjazdowych drugiej połowy lat trzydziestych: mistrz Polski w zjeździe (1938), 3-krotny wicemistrz: w zjeździe (1934), w slalomie (1938) i kombinacji (1938); poza tym w MP: w zjeździe – 3 (1937), 4 (1935-1936), w slalomie – 5 (1936) i kombinacji – 5 (1935-1937). Uczestnik mistrzostw świata (1938 Engelberg: 32 m. (zjazd), 23 m. (slalom), 28 m. (komb.).

Absolwent Państwowego Gimnazjum w Zakopanem (1931). Do września 1939 startował i studiował na Wydziale Prawa i Administracji UJ (od października 1932). Po wybuchu wojny przekroczył (przełom 1939/1940) na nartach Tatry, udając się na Węgry i dalej na Zachód, gdzie trafił do polskich formacji wojskowych. Po zakończeniu działań wojennych wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Ukończył studia psychologiczne w Oxfordzie (1950) i obronił tam pracę doktorską (1955). W latach 1951–1959 wykładał psychologię na Uniwersytecie Manitoba. W 1960 przeniósł się na Uniwersytet w St. Louis. W Kanadzie i USA posługiwał się nazwiskiem w pisowni „Sayons”.

Zmarł 18 maja 1965 roku.
 
*1936 Garmisch-Partenkirchen: narciarstwo alpejskie, kombinacja alpejska – 28 m. z notą 74.87 (zw. Niemiec F. Pfnür -99.25). W zjeździe Zając był 34, a w slalomie 23.

Bibl.: Głuszek, Leksykon 1999, s. 374; Zieleśkiewicz, Encyklopedia, s. 234 , 360; Pawlak, Olimpijczycy , s. 294; Kapeniak, Tatrzańskie diabły, s. 129 i dalsze; Kronika sportu, s. 955; Porada, Igrzyska, s. 823; AUJ w Krakowie, pismo z 27.08.2002 (tu dokładna data i miejsce urodzenia oraz przebieg wykształcenia). Uwaga: ustalenie podstawowych danych biograficznych dot. zakopiańczyków napotyka na duże trudności, gdyż – jak podaje miejscowy USC – brak tam aktów urodzenia od 1890 do 1945. Nie zawsze takie dane można również  odnaleźć w parafiach.