Wacław Okulicz-Kozaryn (1884-1974)
wychowanek Władysława Pytlasińskiego, jeden z pierwszych zapaśników w Polsce , olimpijczyk z Paryża (1924).

Urodzony 8 lutego 1884 w majątku Wymno na Witebszczyźnie, syn Ignacego i Marii z Żarako-Żarakowskich, absolwent szkoły realnej w Wielkich Łukach (1903), gdzie zetknął się ze sportem. Uprawiał łyżwiarstwo, jazdę konną, gimnastykę, pływanie i wioślarstwo, ale już wtedy też spróbował swych sił w zapasach. Regularny i intensywny trening w tej dyscyplinie rozpoczął po przyjeździe do Warszawy (1918) najpierw w Klubie Piaskowskiego przy ul. Twardej, a później w IV gnieździe Sokoła na Dynasach pod okiem Władysława Pytlasińskiego. Wraz ze swoim mistrzem przeniósł się do Polskiego Towarzystwa Atletycznego (1922), gdzie rozpoczął  karierę zawodniczą (1922-1927), którą kontynuował w YMCA i stołecznej Legii.

Pierwsze sukcesy odniósł już w 1923 zdobywając tytuły mistrza Warszawy i mistrza Polski w zapasach wagi średniej. Po zdobyciu mistrzowskiego tytułu także rok później, został dopuszczony do walk eliminacyjnych o prawo reprezentowania barw Polski na IO w Paryżu. Wygrał tę szansę i wraz z Leonem Rękawkiem został pierwszym polskim olimpijczykiem w tej dyscyplinie sportu. Jeden z pierwszych propagatorów sportu zapaśniczego w Polsce wycofał się z czynnego życia sportowego (1927), ale ciężkie warunki materialne i kłopoty związane ze znalezieniem pracy (był dozorcą ) zmusiły go do podjęcia zawodowych walk zapaśniczych w cyrku. We wrześniu 1939 przebywał w Rumunii dokąd wyjechał  delegowany przez Bank Polski. Powrócił do Warszawy, a następnie przeniósł się do Michałowic.

Po wojnie znów zamieszkał w Warszawie, gdzie zmarł 14 kwietnia 1974 r.

*1924 Paryż: zapasy, styl klas., waga średnia 75 kg – w pierwszej kolejce położył na łopatki w 7.09 min. Veuve (Szwajcaria), w drugiej kolejce pokonał przez położenie na łopatki w 11.30 min. Vidal de Barachina (Hiszpania), w trzeciej zwyciężył vo z Tayyarem Yalazem (Turcja), w czwartej przegrał w 3 min. z Finem Lindforsem, w piątej uległ w 5.04 min. Grbicovi (Jugosławia) zajmując 7 m. na 27 start. (zw. E. Vesterlund , Finlandia).

Bibl.: Słownik WF, 1986, z. 4, s. 149-150 (Michał Słoniewski); Głuszek, Leksykon 1999, s. 286; Pawlak, Olimpijczycy, s. 187; Staniszewski, Dzieje, s. 9, 17, 130; Godlewski, Sport zapaśniczy, s. 53, 115, 126; Godlewski, Olimpijskie turnieje, s. 67, 191, 223, 237; 50 lat PZZ, s. 10; Lipski, MEZ (w przygotowaniu do druku).