Piotr Paweł Bojańczyk

BOJAŃCZYK PIOTR PAWEŁ

BOJAŃCZYK PIOTR PAWEŁ

inżynier elektronik, trener, łyżwiarz figurowy, partner Teresy Weyny w tańcach na lodzie, 9-krotny mistrz Polski, uczestnik MŚ i ME, olimpijczyk z Innsbrucku (1976).

Urodzony 29 czerwca 1946 roku w Toruniu, syn Jana Bojańczyka i Janiny Bojańczyk, z d. Chudzik, absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu, a także Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie otrzymał tytuł magistra fizyki. Ukończył następnie Studium Podyplomowe z Technologii Elektronowej na Politechnice Warszawskiej.

Łyżwiarz figurowy (172 cm, 67 kg) w tańcach na lodzie (partnerka Teresa Weyna, od jesieni 1965, przedtem Grażyna Pasternak 1963-1965), reprezentant Pomorzanina Toruń (do 1971), Warszawianki (1972), Ogniwa Warszawa (1973-1975) i stołecznego Marymontu (1976), wychowanek Jana Bojańczyka (przez wiele lat podopieczny trener Anny Bursche-Lindnerowej). Swoje wieloletnie „panowanie” na krajowych lodowiskach wśród seniorów rozpoczął w 1967 (wicemistrzostwo). Potem 9-krotny mistrz Polski (1968-1976), jednak mimo wielu prób i wysiłków bez większych sukcesów na arenie międzynarodowej.
Uczestnik MŚ: 1970 Lubljana – 13., 1971 Lyon – 14., 1974 Monachium – 10., 1975 Colorado Springs – 7., 1976 Goeteborg – 9. i ME: 1969 Ga-Pa – 15., 1970 Leningrad – 9., 1971 Zurich – 9., 1972 Goeteborg – 9., 1973 Kolonia – 12., 1974 Zagrzeb – 9., 1975 Kopenhaga – 8., 1976 Genewa – 7. Olimpijczyk (1976, debiut tańców na lodzie). Zasłużony Mistrz Sportu.

Żonaty (Ewa, studiowała na AWF). Ma syna (Przemysław) i dwie córki (Dominika i Anna). Uprawianie sportu łączył ze studiami, a następnie pracą zawodową. W latach 1971-1976 pracował w CEMI (Centrum Mikroeletroniki) w Warszawie. Od 1989 roku mieszka w Kanadzie (Toronto), gdzie pracuje jako elektronik z poważnymi osiągnięciami zawodowymi. Między innymi pracował w LSI Logic przy projektowaniu i testowaniu konsoli gier wideo Playstation 2. W ATI pracował przy testowaniu konsoli Xbox 360, jak rownież przy testowaniu kart graficznych. W czasie wolnym trenuje młodych łyżwiarzy.

*1976 Innsbruck: pary taneczne – 9. msc na 17 start. z notą 182.20 pkt. (suma miejsc 90), zw. L. Pachomowa – A. Gorszkow ZSRR – 209,82 pkt. Partnerką była T. Weyna.

Bibl.: Głuszek, Leksykon 1999, s. 161; Pawlak, Olimpijczycy, s. 37; Porada, Igrzyska, s. 894; Tajner, Legendy, s. 145; Zieleśkiewicz, Encyklopedia, s. 25-26, 314-315; Piruetem przez historię, s. 10, 24; USC Toruń, AU 824/1946; wywiad środowiskowy.