Ryszard Kubiak (1950-2022)

1

Medale igrzysk olimpijskich

1
chor. sł. st. WP, jeden z najwybitniejszych sterników w historii polskiego wioślarstwa, 14-krotny mistrz Polski, trzykrotny olimpijczyk (1972, 1976, 1980), brązowy medalista z Moskwy (1980) w czwórce ze sternikiem.

Urodzony 22 marca 1950 w Bydgoszczy, syn Tadeusza i Felicji Kaczmarek, absolwent miejscowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (wf), podoficer WP, trener. Wioślarz (170 cm, 50 kg), sternik, reprezentant klubów bydgoskich: KKW i Zawiszy (kariera sportowa 1966-1981), wychowanek trenera Kazimierza Naskręckiego. Chciał zostać „prawdziwym wioślarzem”, ale urodził się za późno. Chłopców mierzących 170 cm (druga połowa lat sześćdziesiątych), już na wioślarzy nie rekrutowano (szukano dwumetrowców). Sternikiem został z konieczności (decyzja trenera Kazimierza Naskręckiego), ale dzień ten uważa za najszczęśliwszy w życiu. Został bowiem jednym z najlepszych (niektórzy twierdzą, że najlepszym) sterników w historii polskiego wioślarstwa. Zaspokoił swoje wszystkie sportowe marzenia.

14-krotny mistrz Polski w dwójkach ze sternikiem, czwórkach ze sternikiem i ósemkach (1968-1984), był też trzykrotnym olimpijczykiem i zdobywcą brązowego medalu (1980), a poza tym dwukrotnym medalistą MŚ: srebrny 1975 Nottingham (partnerzy: R. Stadniuk i G. Stellak) i brązowy 1978 Karapiro (partnerzy: G. Nowak, A. Tomasiak) w dwójce ze sternikiem. Finalista i uczestnik MŚ 1970 St. Catharines: 6. msc /ósemki, partnerzy: M. Drażdżewski, J. Kodzis, K. Marek, J. Młodzikowski, J. Mazgajski, P. Miłosiński, M. Siejkowski, J. Ulczyński/, 1974 Lucerna: 7. msc /dwójki ze sternikiem partnerzy; G. Stellak, J. Ulczyński/, 1977 Amsterdam: 6. msc /dwójki ze sternikiem, partnerzy: R. Stadniuk i G. Stellak /,1979 Bled: 9. msc (dwójki ze sternikiem, partnerzy: G. Nowak, A. Tomasiak), 1981 Monachium: 8. msc (czwórki ze sternikiem, partnerzy: G. Nowak, A. Tomasiak, R. Stadniuk, G. Stellak), 1982 Lucerna: 6. msc (czwórki  ze sternikiem, partnerzy: K. Gabrylewicz, P. Winczura, G. Nowak, A. Tomasiak), 1983 Duisburg: 9. msc / czwórki ze sternikiem, partnerzy: K. Gabrylewicz, G. Nowak, A. Tomasiak, P. Winczura /, 1987 Kopenhaga: 10. msc (ósemki, partnerzy: W. Florczuk, J. Gaworski, J. Streich, T. Tomiak, B. Guzior, S. Janiszewski, K. Polańczyk, P. Szmidt). Także uczestnik i finalista ME 1971 Kopenhaga: 10. msc (ósemki, partnerzy: R. Giło, K. Marek, J. Młodzikowski, J. Ulczyński, J. Mazgajski, W. Różycki, M. Drążdżewski, B. Łopata), 1973 Moskwa: 6. msc (dwójki ze sternikiem, partnerzy: G. Stellak, J. Ulczyński), 7. msc (ósemki, partnerzy: R. Giło, M. Kowalewski, J. Skowroński, A. Nowakowski, B. Piątek, Z. Walczak, J. Rafał, M. Drażdżewski).

W składzie czwórki ze sternikiem zdobył jeszcze w Henley (1986)”Diamentowe Wiosła” i „Silver  Goblets” oraz cenione trofeum „Prince Philipp Cup”. Zasłużony Mistrz Sportu, w plebiscycie na najlepszego wioślarza w 80-leciu PZTW zajął 17. miejsce.

Zmarł 6 lutego 2022 roku.

*1972 Monachium: wioślarstwo, sternik osady ósemki – 4. w  przedb. (5 osad) z czasem 6:26.95, 3. msc w rep. (6 osad) z czasem 6:16.23, 3. msc w półfin. (6 osad) z czasem 6:31.10, 6. msc w finale (6 osad) z czasem 6:29.35 (zw. N. Zelandia – 6:08.94). Partnerami w osadzie byli: M. Drażdżewski, R. Giło, S. Maciejewski, K. Marek, J. Młodzikowski, M. Siejkowski, G. Stellak i J. Ulczyński.

*1976 Montreal: wioślarstwo, sternik osady dwójki ze sternikiem – 4. w przedb. (5 osad) z czasem 7:43.45, 1. msc w rep. (4 osady) z czasem 7:23.17, 3. msc w półfin. (6 osad) z czasem 7:09.33, 6. msc w finale (6 osad) z czasem 8:23.02 (zw. NRD – 7:58.99). Partnerami w osadzie byli: R. Stadniuk i G. Stellak.

*1980 Moskwa: wioślarstwo, sternik osady czwórki ze sternikiem – 2. w  przedb. (6 osad) z czasem 6:47.61, 1. msc w rep. (5 osad) z czasem 6:32.28, 3. msc w finale (6 osad) z czasem 6:22.52, zdobywając brązowy medal (zw. NRD – 6:14.51). Partnerami w osadzie byli: G. Nowak, R. Stadniuk, G. Stellak i A. Tomasiak; sternik osady ósemki – 3. msc w przedb. (5 osad) z czasem 6:00.43, 3. msc w rep. (3 osady) z czasem 5:47.35; osada polska nie wystąpiła w finale B o miejsca 7-9., odp. z konk. Partnerami w osadzie byli: W.  Beszterda, P. Borkowski, M. Kowalewski, W. Kujda, G. Nowak, R. Stadniuk, G. Stellak i A. Tomasiak.

Bibl.: Głuszek, Leksykon 1999, s. 246 /tu  wykszt. zawodowe, frezer/; Pawlak, Olimpijczycy, s. 139;  MES, t. 1, s. 313,  t. 2, s. 49: Monografia AWF Poznań – Wybitni… , s. 26; 100 lat sportu na Pomorzu, s. 274, 275;  Maciejewski, Bydgoscy, s. 8, 9, 10, 18, 19, 24, 54, 68; Porada, Igrzyska, s. 892, 905, 1005; Kobendza, 80 lat PZTW, s. 69, 70, 83, 84, 92, 95, 97, 99, 194; Urbanyi, Z wiosłem w herbie, s. 245-247; Duński, Od Paryża, s. 444-445; USC Bydgoszcz, AU 1305/1950.