Stefan Masztak (1927-2006)
ps. „Mew”, płk sł. st. WP, prawnik, zasłużony strzelec i działacz, wielokrotny mistrz Polski (karabinek małokalibrowy, karabin wojskowy), mistrz Europy (1965), olimpijczyk z Rzymu (1960).

Urodzony 7 kwietnia 1927 w Wilnie, syn Stefana (podoficer zawodowy) i Salomei, w czasie II wojny światowej w AK (6 Brygada „Szczerbca”, grupa wileńska „Wilka”, ps. „Mew” 1943-1944), od 20 stycznia 1945 w Wojsku Polskim (ukończył Oficerską Szkołę Piechoty nr 1).

Aabsolwent Technikum Ekonomicznego (1963) i Wydziału Prawa Uniwersytetu Toruńskiego im. M. Kopernika (1969), gdzie otrzymał tytuł magistra praw, płk (od 1980) pełnił wiele różnych stanowisk i funkcji w WP (65 pp., 50 pp., 12 DP, szkolnictwo, organizacje sportowe i paramilitarne).

Strzelec (karabin, karabinek małokalibrowy) Zawiszy Bydgoszcz (1951- 1971), 28-krotny mistrz Polski (1956-1964), olimpijczyk (1960). Największy sukces odniósł podczas mistrzostw Europy (1965), gdzie zdobył tytuł mistrzowski (karabin standard 3×20 strzałów, 300 m ind.) i wicemistrzowski (karabin standard 3×20 strzałów, 300 m druż.).

Zasłużony Mistrz Sportu odznaczony m.in. Złotym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe, Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Partyzanckim. Także zasłużony trener (I kl.), działacz i sędzia sportowy, m.in. prezes OZSS i członek zarządu Białostockiego Komitetu Olimpijskiego.

Zmarł 4 października 2006 r.

*1960 Rzym: strzelectwo sportowe, karabin dowolny 3×40 strzałów z 3 postaw (leżąc, klęcząc, stojąc), 300 m – w elim. zajął 7 m. na 20 zaw. w grupie z wynikiem 550 (leżąc – 193, klęcząc – 186, stojąc – 171); 13 m. w finale na 38 start. z wynikiem 1105 pkt. (377-370-358). Zw. Austriak H. Hammerer – 1129 (390 – 379 – 360).

Bibl.: Głuszek, Leksykon 1999, s.271; Pawlak, Olimpijczycy, s. 168; MES, t. 2, s. 130; Maciejewski, Bydgoscy olimpijczycy, s. 7, 24, 47; 100 lat sportu na Kujawach i Pomorzu, s. 265, 266; Księga, s. 527, 528; Iskier przewodnik sportowy, s. 742; Porada, Igrzyska, s. 855; Zestawienie, Strzelectwo, s. 13; CAW, AP 1783/90, 2280.