Suchorzewski Jan Kazimierz

SUCHORZEWSKI JAN KAZIMIERZ (1895- ?)

kpt. sł. st. Wojska Polskiego, świetny strzelec z Korpusu Ochrony Pogranicza.

Urodzony 14 stycznia 1895 w m. Goworowo k. Ostrołęki na Ziemi Łomżyńskiej w rodzinie Jana Karola Bronisława i Apolonii Piotrowskiej, absolwent Wyższej Szkoły Technicznej H. Wawelberga. Legionista. Od 1918 w Wojsku Polskim (35 pp. w Zamościu), przeszedł całą kampanię wojenną (1918-1920), dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Od 1922 w Grudziądzu, przeniesiony do 71 pp. w Ostrów – Komorowie, a od 1924 w I Baonie KOP. Zasłużony oficer (kpt.) mający wybitne osiągnięcia w ochronie granic państwa. Niezwykle aktywny na polu sportowym. Wybitny strzelec. Nie udało się ustalić dalszych losów kapitana KOP.

Bibl.: CAW: AP 26132; Głuszek, Leksykon 1999, s. 335 (tu brak podstawowych danych biograficznych); Pawlak, Olimpijczycy , s. 246 (podobnie jak wyżej); Archiwum Państwowe w Pułtusku, sygn. 841-61/ 02, akt urodzenia nr 68/ 1895.
*1936 Berlin: pistolet szybkostrzelny – 36 strzałów do 6 sylwetek (6 serii po 6 strzałów), 25 m – 7 m. na 53 start. z wynikiem 35 pkt. (zw. Niemiec C. Van Oyen – 36 pkt.).

« powrót do listy