Teodor Bieregowoj-Bieregowski (1908-1986)
ps. „Rekin”, pierwszy polski mistrz klasy międzynarodowej w chodzie sportowym, olimpijczyk z Berlina (1936).

Urodzony 16 marca 1908 w Lublinie, syn Bazylego i Ireny Podłubnej ukończył miejscową Zawodową Szkołę Rzemieślniczą (1925-1929), później (1930-1931) szkołę podoficerską 8 pp. Legionów w Lublinie i kurs instruktorów wf w CIWF w Warszawie (1935-1936). Zainteresował się przede wszystkim chodem sportowym reprezentując barwy Strzelca Lublin (1931-1937), a po przeniesieniu się na Wybrzeże (gdzie pracował w Urzędzie Morskim) – Bałtyku Gdynia (1937-1939). Trenując pod okiem Antoniego Cejzika otrzymał nominacje olimpijską. W okresie 14 czerwca 1936 – 27 maja 1956 miał najlepszy czas z naszych chodziarzy na 20 km (1:38.59.0).

We wrześniu 1939 w stopniu bosmana walczył (z-ca dowódcy placówki) na wzgórzu 133. Ranny został wzięty do niewoli, skąd uciekł i wrócił do Lublina, gdzie przez cały okres okupacji pracował w dziale telekomunikacyjnym miejscowej stacji kolejowej. 11 sierpnia 1944 wstąpił na ochotnika do Wojska Polskiego i po ukończeniu Centralnej Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych w Lublinie otrzymał stopień podporucznika. Jako zastępca dowódcy kompanii służył w Marynarce Wojennej przyczyniając się w znacznym stopniu do popularyzacji wf i sportu w wojsku. Zdemobilizowany (26 lutego 1946) przeszedł do pracy w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni (ochmistrz, steward gospodarczy). Po wojnie startował jeszcze w chodzie (1945-1946, Kotwica Gdynia), ale nie osiągnął już znaczących wyników. Ożenił się z Anną Lucyną Janisz z którą miał troje dzieci: Ryszarda Hieronima (1946), Tadeusza Piotra (1950) i Barbarę (1953).

Zmarł w Gdyni 1 stycznia 1986 roku.

*1936 Berlin: lekkoatletyka, chód 50 km – 9 m. na 33 start. z czasem 4:42.49.0 (zw. Anglik H. Whitlock – 4:30.41,2). Czas osiągnięty na igrzyskach był najlepszym na tym dystansie w Polsce aż do 1 września 1963.

Bibl.: Głuszek, Leksykon 1999, s. 157; Pawlak, Olimpijczycy, s. 32-33 (tu podany czas 1:38.59.0 dot. chodu na 20 km, a nie 50 km); Od Adamczaka do Zasłony; Encyklopedia LA, s. 87, 111, 129, 167; Wołek T. , Teodor Bieregowoj-Bieregowski, Lekkoatletyka 1974, nr 8, s. 24-25 ; CAW : AP 1488/71/7. * Uwaga: nazwiska Bieregowski używał Teodor Bieregowoj od 12 listopada 1958.