Tomasz Holc

HOLC TOMASZ

HOLC TOMASZ

inżynier, żeglarz, wychowanek SWOS, mistrz Polski w klasie Hornet, wicemistrz świata w klasach Cadet i Tempest, olimpijczyk z Monachium (1972) i Moskwy (1980), członek międzynarodowych władz żeglarskich.

Urodzony 4 czerwca 1947 w Warszawie, syn Jerzego (inżyniera elektryka) i Aliny Turskiej, absolwent miejscowego Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa i Wydziału Elektrycznego PW (1973), gdzie otrzymał tytuł magistra inżyniera elektryka (specjalność technika świetlna). Żeglarz (180 cm, 82 kg), reprezentant SWOS Warszawa, wychowanek trenera Jerzego Borowskiego. Świetny zawodnik o dużym autorytecie w kraju i zagranicą (obywatel świata, członek władz ISAF). Swoje sukcesy międzynarodowe rozpoczął (1963) zdobywając tytuł wicemistrza świata w klasie Cadet (jako załoga ze Stanisławem Stefańskim); w latach 1964-1965 wywalczył dwukrotnie tytuł mistrza Polski w klasie Hornet (w sumie zdobył podobno 14 tytułów). Przed IO w Kilonii (1972) zetknął się za granicą z nieznaną jeszcze w Polsce klasą Tempest i zdobył w niej wicemistrzostwo świata (1969) wraz z Romanem Rutkowskim, a w roku olimpijskim (1972) z tym samym partnerem (La Rochelle) wywalczył tytuł wicemistrza Europy. Dwukrotnie reprezentował barwy narodowe w IO (1972, 1980). Wraz ze Zbigniewem Malickim utworzył załogę Stara (1968) występując kilkakrotnie z zachęcającymi wynikami w regatach międzynarodowych (m. in. w 1980 zajął 6 m. w międzynarodowych mistrzostwach RFN). Mistrz Sportu, odznaczony m. in. srebrnym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe i Orderem Fair Play PKOl. Wybitny działacz krajowy (bardzo lubiany wiceprezes PZŻ) i międzynarodowy (członek władz ISAF – Międzynarodowego Związku Żeglarstwa Regatowego). Żonaty (Krystyna), ma czworo dzieci. Mieszka w Warszawie.

Bibl.: Głuszek, Leksykon 1999, s. 208; Pawlak, Olimpijczycy, s. 94; MES, t. 1, s. 216; Iskier przewodnik sportowy, s. 893; Porada, Igrzyska, s. 893, 1008; Księga 1944-74, s. 452; Nasi reprezentanci, „Żagle”, 1972, nr 8; Przedstawiamy naszych reprezentantów, „Żagle”, 1980, nr 6;  Mag., Bez  krajowych rywali, „Żagle”, 1980, nr 4; APW, nr ind. 69557.
*1972 Monachium: klasa Tempest – 12 m. na 21 start. z wynikiem 95.7 (zw. ZSRR – 28.1). Miejsca załogi  polskiej w poszczególnych wyścigach: 10-4-16-6-15-4-13. Partnerem był  R. Rutkowski.
*1980 Moskwa: klasa Star – 12 m. na 13 start. z wynikiem 89.70 (zw. ZSRR – 24.70). Miejsca  załogi  polskiej w poszczególnych wyścigach: 11 -10-10-9-nie uk.- nie uk. – 3. Partnerem był Z. Malicki.

« powrót do listy