Władysław Zawadzki (1911-1996)
kamasznik – szewc, wioślarz Śmigłego Wilno, olimpijczyk z Berlina (1936).

Urodzony 10 marca 1911 w Wilnie syn Władysława i Heleny Jankowskiej, absolwent zasadniczej szkoły zawodowej (kamasznik – szewc). Wioślarz reprezentujący barwy Sekcji Sportów Wodnych Wojskowego Klubu Sportowego „Śmigły” w Wilnie, reprezentant i mistrz Polski, olimpijczyk z Berlina (1936). Po wojnie mieszkał w Bydgoszczy.

Zmarł tam 5 maja 1996 r.

*1936 Berlin: wioślarstwo, czwórki ze sternikiem – 5 m. w przedb. (5 osad ) z czasem 6.50.5 , 2 m. w repesażach (4 osady) z czasem 8.12.2 i odp. z konk. (zw. Niemcy – 7.16,2). Partnerami w osadzie byli: B. Karwecki, S. Kuryłłowicz, W. Leporowski i st. J. Skolimowski.

Bibl.: Głuszek, Leksykon 1999, s. 375 (tu brak dokładnych dat urodzenia i śmierci i błędnie imię Włodzimierz); Pawlak, Olimpijczycy, s. 296 (tu również imię Włodzimierz); Kabendza, 80 lat PZTW, s. 80; Nekrologia, „PS”, 1996, nr  91, s. 3; USC Bydgoszcz , AZ 1670/1996 (tu figuruje jako Władysław Zawadzki).