Stanisław Zalewski (1907-1992)inżynier, żeglarz, olimpijczyk z Berlina (1936).

Urodzony 16 grudnia 1907 w Kutnie, syn Pawła Oktawiana (prac. PKP) i Wandy z Florjanowiczów, podobnie jak jego najstarszy brat (także olimpijczyk) Janusz ukończył  I Gimnazjum Męskie Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich w Warszawie (17 maja 1925) i Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, zdobywając tytuł inżyniera budowy dróg i mostów (1936). Reprezentant AZS Warszawa (Yacht Klub AZS powstał oficjalnie 5 grudnia 1931), Yacht Klubu Polskiego Warszawa i Polskiego Klubu Morskiego Gdynia.

Zmarł 23 grudnia 1992 roku.

*1936 Berlin: żeglarstwo, klasa „R6” – 11 m. na 12 start. z wynikiem 18 pkt. (zw. Wielka Brytania – 67 pkt.). Miejsca załogi polskiej w poszczególnych wyścigach: 10-11-10-11-9-9-10. Załogantami jachtu „Danuta” byli poza tym: brat Janusz Zalewski (kpt.) oraz A. Olszewski, J. Sieradzki i J. Szajba.

Bibl.: Głuszek, Leksykon 1999, s. 374 (tu brak miejsca i daty śmierci); Pawlak, Olimpijczycy, s. 295 (jak wyżej); Głowacki, Dzieje żeglarstwa, s. 204 i dalsze; APW, nr alb. 9233; USC Kutno, AU 54/1908 (16.04.2002) – brak przypisku o dacie zgonu.