Wiesława Żelaskowska-Różańska
gimnastyczka olsztyńskiego Stomilu, uczestniczka IO w Moskwie (1980).

Urodzona 13 września 1964 w Olsztynie, córka Mariana i Barbary Szymczak, absolwentka miejscowego Liceum Ogólnokształcącego. Gimnastyczka (153cm, 45 kg) olsztyńskiego Stomilu (1972-1992) wychowanka trenerów K. i Z. Żołnierowiczów.

Mistrzyni Polski w skoku przez konia (1980), olimpijka (1980).

*1980 Moskwa: gimnastyka, 4-bój ind. – 41 m. na 62 start. z notą 74.30 (zw. J. Dawydowa, ZSRR – 79.150); ćwiczenia  wolne – 33-34 m. z notą 18.95 (zw. N. Kim, ZSRR i N. Comaneci, Rumunia – po 19.875); równoważnia – 32-33 m. z notą 18.75 (zw. N. Comaneci, Rumunia – 19.800); poręcze – 48 m. z notą 18.10 (zw. M. Gnauck, NRD – 19.875); skok przez konia – 43-44 m. z notą 18.50 (zw. N. Szaposznikowa, ZSRR – 19.725); 4-bój druż. -7 m. na 8 start. z notą 376.25 (zw. ZSRR – 394.90). Partnerkami w drużynie były: A. Jaroszek, A. Jokiel, M. Majza, Ł. Matraszek i K. Snopko.

Bibl.: Głuszek, Leksykon, s. 381 (tu błędnie data urodzenia 19.09.1964); Pawlak, Olimpijczycy, s. 302 (tu błąd jak wyżej); Porada, Igrzyska, s. 969; Kronika Sportu, s. 896; USC Olsztyn, AU 2022/1964 (pismo z  24.03.2003).