Zygmunt Ginter (1911-1964)
urzędnik administracji sportowej, hokeista Ogniska Wilno i Legii Warszawa, reprezentant Polski, olimpijczyk z St. Moritz (1948).

Urodzony w 12.03.1916 r. w Rudnie, w okresie międzywojennym zawodnik Ogniska Wilno (grał  w ataku z braćmi Czesławem i Józefem Godlewskimi). W czasie okupacji przebywał w Warszawie biorąc m. in. udział w hokejowych meczach konspiracyjnych (w drużynie wraz z uczniami gimnazjum „Przyszłość”). Po wojnie zawodnik Legii Warszawa (i pierwszy kierownik Torwaru). 9-krotny reprezentant Polski, został w ostatniej chwili włączony do ekipy olimpijskiej St. Moritz (1948) na miejsce, także zawodnika Legii – Tadeusza Dolewskiego. Zmiana ta, dokonana już w czasie wyjazdu drużyny z przyczyn poza sportowych, nie była ujawniana przez ponad pół wieku (we wszystkich publikacjach figuruje nazwisko Dolewskiego).

Zmarł 1 marca 1964 r. w Warszawie.

*1948 St. Moritz: członek drużyny hokejowej, która po zwycięstwach nad Austrią 7:5 i Włochami 13:7 oraz porażkach z USA 4:23, Kanadą 0:15, CSR 1:13, W. Brytanią 2:7, Szwajcarią 0:14 i Szwecją 2:13 zajęła 6 m. w turnieju (zw. Kanada). Skład drużyny zob. – Bromowicz Henryk.

Bibl.: Domański, Śladem, s. 64, 179, 181 (tu imię Zygmunt); Wywiad środowiskowy (Stefan Csorich, Mieczysław Rudziński, Władysław Zieleśkiewicz).