Olimpijski Ujazd

Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka (w skrócie CUDO) odbyły się już po raz 58. Tym razem ich gospodarzem była gmina Ujazd na Ziemi Łódzkiej. Od razu dodajmy, że z tej roli – przy wsparciu Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi – wywiązała się wzorowo, przygotowując – obok głównej ceremonii (w środę, 20 kwietnia) także szereg innych wydarzeń składających się na niemal pełny „Olimpijski tydzień”. Otworzył go konkurs plastyczny na temat igrzysk olimpijskich, ale była też ciekawa wystawa przypominająca polskie sukcesy olimpijskie z okresu międzywojnia.

Główna uroczystość odbyła się w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Obok przedstawicieli władz województwa (na czele z wicewojewodą Karolem Młynarczykiem), parlamentarzystów, samorządowców, szefów Centralnego Ośrodka Sportu i Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w pobliskiej Spale, zgromadziła bardzo liczną (35 osób!) grupę olimpijczyków, w których gronie byli m.in. trzej mistrzowie olimpijscy – Janusz Peciak, Dariusz Goździak i Zbigniew Bródka oraz wielu medalistów i kilkukrotnych uczestników igrzysk.

Całość uroczystości przebiegała zgodnie z ceremoniałem olimpijskim. Przy dźwiękach hymnu olimpijskiego uczniowie SP im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe oraz SP im. Polskich Olimpijczyków w Osiedlu Niewiadów na maszt wciągnęli – odebraną z rąk: Katarzyny Niedźwiedzkiej, Wandy Panfil, Luizy Złotkowskiej, Tadeusza Mytnika, Kazimierza Marandy i Piotra Stępnia – flagę PKOl, a mistrz olimpijski z Soczi w łyżwiarskim biegu na 1500 m Zbigniew Bródka w towarzystwie utalentowanego łyżwiarza figurowego Kornela Witkowskiego zapalił znicz olimpijski. Zofia Popłońska ze szkoły w Osiedlu Niewiadów (po polsku) oraz Sasza Popow z Zaporoża (w języku ukraińskim) odczytali następnie treść Apelu Olimpijskiego PKOl.

Przybyłych powitali współgospodarze wydarzenia – wójt gminy Ujazd – Artur Pawlak, Prezes Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi – Mieczysław Nowicki oraz Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Andrzej Kraśnicki, który też oficjalnie uroczystość otworzył.

Efektowny układ taneczno-akrobatyczny zespołu o ciekawie brzmiącej nazwie „Ale o co chodzi” poprzedził ceremonię wręczenia odznaczeń przyznanych przez PKOl, RROl w Łodzi i Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. Złoty medal „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego” prezes Kraśnicki wręczył Wandzie Panfil – 2-krotnej olimpijce, mistrzyni świata z roku 1991 w maratonie, srebrne – wójtowi gminy Ujazd Arturowi Pawlakowi i MUKS Stal Niewiadów (odebrał prezes Radosław Biedrzycki), a brązowe – UKS Orlik Ujazd (prezes Arkadiusz Knap), Marcinowi Kociębie, Michałowi Krajewskiemu i Kazimierzowi Kochelskiemu.

Prezes Mieczysław Nowicki i Wiceprezes Tomasz Rosset srebrnymi medalami Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi uhonorowali: Leszka Dąbrowskiego, Kamilę Kochelską i Bartosza Urbańczyka, a brązowymi – Grzegorza Wągrodzkiego i Jacka Matyszewskiego.

Mieczysław Nowicki (tym razem w roli Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich), Wiceprezes Teresa Sukniewicz-Kleiber i Sekretarz Generalny Kajetan Broniewski medale TOP wręczyli: Kazimierzowi Marandzie, Andrzejowi Kalinowskiemu, Waldemarowi Wendrowskiemu i Henrykowi Urbasiowi.

Kolejnym punktem programu było wręczenie przez Prezesa Andrzeja Kraśnickiego oraz medalistki olimpijskie – Katarzynę Niedźwiedzką i Luizę Złotkowską kółek olimpijskich dla wybitnie uzdolnionych młodych sportowców z regionu. Trzecie kółka trafiły do rąk łyżwiarzy szybkich: Kacpra Abratkiewicza, Dawida Balczerczyka, Mikołaja Bielasa, Pauli Danielik, Igi Smejdy i Szymona Wojtakowskiego. Drugie otrzymali: Krzysztof Galach (łyżwiarstwo szybkie), Aida Miazek (koszykówka) oraz Zofia Tomczyk i Adrian Wójciak (oboje la). Pierwsze kółka wręczono: Kornelii Lameckiej i Adzie Lewandowskiej (obie – pływanie) oraz Olgierdowi Skórze (siatkówka).

Spore poruszenie wśród zgromadzonych wywołała kolejna dekoracja – tym razem na scenie pojawili się laureaci konkursu plastycznego pod hasłem „Olimpijskie marzenia” – bodaj najbardziej to wydarzenie przeżywały dzieci z klas pierwszej i drugiej szkół podstawowych, tym bardziej że nagrody przygotowane przez organizatorów odbierali z rąk mistrzów olimpijskich – Janusza Peciaka, Dariusza Goździaka i Zbigniewa Bródki.

Był jeszcze wokalny popis trzech uczennic wykonujących piosenkę „To Atlanta” z repertuaru Edyty Górniak oraz miły akcent w postaci wręczenia Mieczysławowi Nowickiemu przez dyrektora szkoły sportowej z Białej Cerkwi pod Kijowem starannie oprawionej fotografii uprawiających kolarstwo uczniów tej szkoły, których grupa przebywa obecnie w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich COS w Spale. To symboliczne podziękowanie dla dwukrotnego medalisty olimpijskiego w kolarstwie oraz dla dyrektora spalskiego ośrodka Waldemara Wendrowskiego za przygarnięcie młodych ukraińskich sportowców w tak trudnym dla ich kraju czasie.

Środowe wydarzenie zakończyło wystąpienie Prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego, który na ręce wójta gminy Ujazd Artura Pawlaka i szefa RROl w Łodzi Mieczysława Nowickiego złożył podziękowania za staranne przygotowanie tegorocznych CUDO – gospodarzowi gminy wręczył pamiątkową statuetkę PKOl.


Spotkanie w hali sportowej GOSiR bynajmniej nie zakończyło w Ujeździe „Olimpijskiego tygodnia”. W czwartek bowiem w tym samym obiekcie odbywały się zawody sportowe z udziałem najmłodszych dzieci, a potem – międzyszkolne igrzyska w sześciu konkurencjach lekkoatletycznych (rozegrano je pod dachem, gdyż na rywalizację na świeżym powietrzu nie pozwoliła pogoda).

Młodych sportowców dekorowali: Tadeusz Mytnik, Mieczysław Nowicki i Marian Sypniewski, którzy także chętnie odpowiadali na kierowane do nich pytania. Podobnie było również w Osiedlu Niewiadów, gdzie z uczniami miejscowej szkoły im. Polskich Olimpijczyków spotkali się: Luiza Złotkowska, Jerzy Garpiel i Dariusz Goździak.

PKOl/Henryk Urbaś
Fot.: Mariusz Świątek, Bartosz Urbańczyk, Kamila Kochelska