Opowiadania olimpijskie w obrazie.

W Galerii (-1) Polskiego Komitetu Olimpijskiego można od piątku do 30 czerwca można zwiedzać wystawę malarsko-literacką „Słowo i obraz” .

Wernisaż odbył się 12 maja. Wystawę tego wieczoru odwiedziło blisko 100 osób.

Wystawa jest efektem przeprowadzonych warsztatów plastycznych, literackich i performatywnych dla uczennic i uczniów Państwowego Liceum Plastycznego im. W. Gersona w Warszawie, zorganizowanych przez Polski Komitet Olimpijski. Prezentowane prace są interpretacją wybranych fragmentów opowiadań Ogólnopolskiego Konkursu im .Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej, który od 33 lat realizowany jest przez PKOl.

Obrazy są interpretacją fragmentów wybranych opowiadań olimpijskich z lata 2017-2020.

Sport i igrzyska olimpijskie to tematy, które mogą inspirować artystów. Piękno wysiłku, pracy mięśni, harmonia ruchów, a przy tym towarzyszący im bogaty świat myśli, emocji, skojarzeń i odwołań do doświadczeń rówieśniczego życia, to wątki, które można odnaleźć na tej wystawie. Jednocześnie wystawa nie jest bezpośrednią apoteozą sportu. Skomponowana przez kuratora Piotra Szulkowskiego – grafika, malarza, autora cyklu „Interpretacji olimpijskich” jest obliczem świata wewnętrznego młodego pokolenia, które chce być usłyszane. Staje się donośnym komunikatem dla dorosłych, porusza kwestie moralne oraz relacji w sporcie, szkole i w domu. Ponadto jest efektem wielomiesięcznej pracy, co w dzisiejszych czasach, gdy wszystko jest gotowe i od razu, jest wartością ponad wszystko – mówił kurator podczas otwarcia wystawy.

Sport jest inspiracją dla sztuki. Warto prowadzić inicjatywy edukacyjne, które otwierają młodych artystów do podejmowania w swojej twórczości tematyki sportowej, a przy tym pogłębiają wrażliwość i instynkt sportowy – mówi Dyrektorka Działu Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl Katarzyna Deberny

Wszelki wysiłek fizyczny jest przestrzenią prawdy. Trening sportowców i pracę młodych artystów łączy idea PROCESU, który trwał wiele miesięcy i był sposobem na stopniowe odkrywanie i wyrażenie siebie. Tym razem także, jest to także niezależny głos młodego pokolenia, prośba o wolność do samostanowienia.

Wystawa poprzez warstwę literacką (słowo) oraz graficzną (obraz) poszerza perspektywę rozumienia i odczuwania sportu. W najbliższych tygodniach odbędą się spotkania edukacyjne w ramach Szkolnej Akademii Olimpijskiej oraz zostanie wydany katalog, którego celem jest pogłębianie związków edukacji artystycznej i sportowej młodzieży, także w perspektywie podjęcia aktywności fizycznej, artystycznej, a nade wszystko świadomego odbioru sportu i igrzysk olimpijskich.

Kurator: Piotr Szulkowski
Realizacja: Uczennice oraz uczniowie Państwowego Liceum Plastycznego im. W. Gersona w Warszawie. Pracownia Rysunku i Malarstwa prof. Jerzego Mierzwiaka.
Polski Komitet Olimpijski

Warsztaty zrealizowane dzięki Partnerowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego KINDER Joy of moving.

Fot. Leszek Fidusiewicz