Organizacja XXIV ZIO Pekin 2022 zgodnie z planem

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (IPC) i Komitet Organizacyjny XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022 zakończyły dwudniowe, wirtualne dyskusje związane z organizacją zimowych igrzysk w 2022 roku. Głównymi tematami rozmów były dotychczasowe działania, plany na przyszłość oraz przede wszystkim środki zaradcze związane z pandemią koronawirusa.

– Ostatnie dwa dni były bardzo owocne. Przygotowujemy się do wejścia w kluczową fazę organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Pekinie w 2022 roku. Plany budowy obiektów, które mają zostać zrealizowane do końca tego roku oraz scenariusz na ostatni rok przygotowań naprawdę wywołują ekscytację. Wszystko jest na dobrej drodze – powiedział Juan Antonio Samaranch, przewodniczący Komisji Koordynacyjnej MKOl.

– Biorąc pod uwagę trudności, jakich doświadczyliśmy w tym roku, postęp w sprawie organizacji igrzysk olimpijskich w Pekinie jest naprawdę olbrzymi. Znalazło to odzwierciedlenie w pozytywnych opiniach kilku międzynarodowych federacji, które odwiedziły Chiny w ostatnich tygodniach. Pamiętamy jednak, że musimy być przygotowani na każdy scenariusz, dlatego powołaliśmy specjalną grupę ds. przeciwdziałania pandemii COVID-19. Wierzymy, że dzięki doświadczeniu i wiedzy lokalnego Komitetu Organizacyjnego, wsparciu rządów Chin i Pekinu oraz ścisłej współpracy między wszystkimi interesariuszami ruchu olimpijskiego i paraolimpijskiego uda nam się osiągnąć sukces w zorganizowaniu wyjątkowych Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Pekinie w 2022 roku – kontynuował Samaranch.

– Po wybuchu pandemii COVID-19 na początku tego roku, ściśle współpracując z MKOl i IPC, Komitet Organizacyjny Pekin 2022 nie tylko nadał priorytet zapobieganiu pandemii i jej kontroli, ale także skupił się na przygotowaniach do igrzysk. Staramy się przezwyciężyć różne trudności i dokonaliśmy solidnych postępów. W najbliższych dniach, w obliczu nowej sytuacji i wyzwań, współpraca między wszystkimi stronami zostanie jeszcze bardziej zacieśniona, tworząc tym samym solidne podstawy dla udanych igrzysk w Pekinie – powiedział Zhang Jiandong, wiceprzewodniczący Wykonawczy Komitetu Organizacyjnego Pekin 2022.

Podczas dyskusji online podkreślono również znaczenie regularnej komunikacji. Niedawno zorganizowane spotkanie prasowe spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem uczestników. Po raz pierwszy odbywające się w Internecie wydarzenie gościło ponad 400 przedstawicieli mediów, co stanowi rekord zimowej edycji igrzysk olimpijskich. Dalszą komunikację przekazano w ramach Dnia Otwartego Narodowego Komitetu Olimpijskiego, który odbył się również po raz pierwszy w Internecie.

XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022 odbędą się w dniach 4-20 lutego 2022, a Paraolimpijskie w dniach 4-13 marca 2022.

Informacja prasowa MKOl
Fot.: MKOl – Greg Martin