Kim jesteśmy?Polski Komitet Olimpijski (PKOl) jest autonomicznym, ogólnopolskim stowarzyszeniem Związków i Organizacji sportowych z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się pełną organizacją udziału Reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich – powołanie, zgłaszanie i zapewnienie udziału. Upowszechnia idee, zasady i wartości olimpijskie, dba o rozwój sportu kwalifikowanego, promuje sport dla wszystkich, zwalcza doping, szerzy ideę fair play oraz prowadzi edukację olimpijską.

PKOl ma wyłączne prawo do używania i upoważnienia do wykorzystywania symboliki olimpijskiej określonej w Karcie Olimpijskiej oraz nazw „Igrzyska Olimpijskie” i „Komitet Olimpijski” na terytorium Polski. Skupia wokół siebie ludzi ceniących sobie sport oraz jego najwyższe wartości. Opiera się na wolontariacie i społecznej pracy swoich członków.

PKOl reprezentuje polski sport w następujących organizacjach międzynarodowych:

• Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim
The International Olympic Committee (IOC)- https://www.olympic.org/

logotyp klikalny

• Stowarzyszeniu Europejskich Komitetów Olimpijskich
The European Olympic Committees (EOC)– https://www.eurolympic.org/

logotyp klikalny

• Stowarzyszeniu Narodowych Komitetów Olimpijskich
The Association of National Olympic Committees (ANOC) – https://www.anocolympic.org/

logotyp klikalny

Polacy w Europejskim i Międzynarodowym Ruchu Olimpijskim oraz Międzynarodowych Organizacjach Sportowych

Andrzej Kraśnicki – Prezes PKOl – jest członkiem Rady Wykonawczej Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC), Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich Europy (EOC), Komisji ds. Otoczenia Zawodników MKOl oraz Komisji ds. Środowiska i Sportu dla Wszystkich EOC.

Adam Krzesiński – Sekretarz Generalny PKOl, srebrny i brązowy medalista olimpijski w szermierce – jest członkiem komisji ds. Igrzysk Olimpijskich EOC.

Luiza Złotkowska – srebrna i brązowa medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim – działa w Komisjach Zawodniczej oraz ds. Środowiska i Sportu dla Wszystkich EOC.

Jerzy Wenderlich – przewodniczący Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl – jest członkiem Komisji Kultury i Dziedzictwa Olimpijskiego EOC.

Tu dojdą nazwiska naszych ludzi działających w Międzynarodowych Organizacjach Sportowych