Statut PKOl

Polski Komitet Olimpijski (PKOl) to autonomiczne, ogólnopolskie stowarzyszenie związków i organizacji sportowych z siedzibą w Warszawie. Samodzielnie – w granicach prawa – wyznacza swoje cele, programy działania, określa struktury oraz przyjmuje zasady i formy realizacji zadań zgodnie z przyjętym statutem, polskim prawem, Kartą Olimpijską, a także wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Zajmuje się organizacją udziału Reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich. Upowszechnia idee, zasady i wartości olimpijskie. Dba o rozwój sportu kwalifikowanego, promuje sport dla wszystkich, zwalcza doping, szerzy olimpijskie wartości oraz prowadzi edukację olimpijską.

Posiada wyłączne prawo do używania i upoważnienia do wykorzystywania symboliki olimpijskiej określonej w Karcie Olimpijskiej oraz nazw „Igrzyska Olimpijskie” i „Komitet Olimpijski” na terytorium Polski.

STATUT POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO – tekst jednolity uchwalony na Walnym Zgromadzeniu PKOl w dniu 25 kwietnia 2019 roku. <- LINK