Polski Komitet Olimpijski solidarny z Ukrainą

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki skierował list do Sergieja Bubki – Prezesa  Ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego – z wyrazami solidarności i deklaracją gotowości wsparcia dla Narodu Ukraińskiego, a także ukraińskich sportowców i ich najbliższych. – Jesteśmy z Wami w tym nieprawdopodobnie trudnym czasie i oferujemy Wam gotowość pomocy – napisał Prezes PKOl.

– Polska i Polski Komitet Olimpijski w pełni popierają niepodległość Waszego kraju i zdecydowanie potępiają atak na Ukrainę oraz łamanie zasad i olimpijskich wartości. Łączymy się z całą Ukraińską Społecznością, przekazujemy Wam słowa wsparcia, otuchy i solidarności. Jesteśmy też gotowi do niesienia Wam wszelkiej pomocy. Nasze drzwi są dla Was otwarte – dodał Andrzej Kraśnicki.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zapewnił Sergieja Bubkę o gotowości współpracy, pomocy i otwartości. Zapewnił, że PKOl na bieżąco monitoruje sytuację na Ukrainie i na granicach oraz, że jest gotowy do udzielenia pomocy ukraińskim sportowcom, ich kolegom i rodzinom.

W sprawie wydarzeń na Ukrainie stanowiska zajęły też Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) oraz Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC).

Zarówno MKOl, jak i EOC potępiły naruszenie Rozejmu Olimpijskiego, zaapelowały o pokój, solidarność z Ukraińską Wspólnotą Olimpijską, pomoc, wzajemną życzliwość i przyjaźń. MKOl i EOC poinformowały, że monitorują tę głęboko niepokojącą sytuację i wyraziły gotowość do współpracy oraz zapewnienia pomocy humanitarnej tam, gdzie to możliwe.

MKOl zaapelował do wszystkich Federacji Sportowych o przełożenie lub odwołanie imprez sportowych na terenie Federacji Rosyjskiej i na Białorusi oraz nieeksponowanie flag i hymnów tych krajów.

Biuro Komunikacji PKOl