Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki na posiedzeniu Zarządu WADA

19 maja 2022 r. w Kairze odbyło się posiedzenie zarządu Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), w którym wziął udział Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz członek Zarządu Światowej Agencji Antydopingowej.

Na posiedzeniu Światowa Agencja Antydopingowa podkreśliła solidarność z Ukraińcami i ukraińskimi zawodnikami w związku z dramatyczną sytuacją spowodowaną przez zbrojną napaść Rosji na ich kraj. Na posiedzeniu ogłoszono także konkretne działania na rzecz zachowania integralności systemu antydopingowego na świecie.

Zarząd Światowej Agencji Antydopingowej przyjął ostateczne propozycje reform strukturalnych zgodnie z zaleceniami Grupy Roboczej ds. Reform Zarządzania. Dotyczą one m.in. wzmocnienia reprezentacji zawodników poprzez utworzenie 20-osobowej Rady Zawodników, modyfikacji składu zarządu poprzez włączenie przedstawicieli Narodowych Organizacji Antydopingowych (NADO) i Komitetu Wykonawczego WADA.

Przyjęta została również wstępna wieloletnia prognoza budżetu na lata 2023-2025 zakładająca zwiększenie go o 8%, 6% i 6% (kolejno w 2023, 2024 i 2025 roku). Ponadto zarząd WADA ogłosił gospodarza najbliższej Światowej Konferencji Antydopingowej zaplanowanej na 2025 r., którym zostało miasto Busan (Korea Południowa).

Prezydentem WADA jest Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki w Polsce w latach 2015-2019. Jednym z przedstawicieli Ruchu Olimpijskiego w zarządzie jest Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki. W zarządzie zasiada też Anna Krupka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, która w październiku 2021 r. została wybrana przez Radę Unii Europejskiej na przedstawiciela UE w Zarządzie Światowej Agencji Antydopingowej (WADA Foundation Board).

PKOl