Procedura akredytacyjna na XXIV ZIO Pekin 2022

Polski Komitet Olimpijski – w porozumieniu z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim oraz Komitetem Organizacyjnym Pekin 2022 – rozpoczął procedurę akredytacyjną na XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie PEKIN 2022 dotyczącą dziennikarzy i fotoreporterów.

O akredytacje mogą ubiegać się – za pośrednictwem Redakcji lub Wydawnictw – osoby zawodowo wykonujące prace dziennikarskie lub fotoreporterskie – przedstawiciele agencji, dzienników, tygodników, miesięczników, magazynów i portali internetowych (z wyłączeniem portali i stron prowadzonych przez nadawców telewizyjnych i radiowych).

I ETAP PROCEDURY AKREDYTACYJNEJ – ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA

  • Prosimy Redakcje lub Wydawnictwa o zgłoszenie liczby postulowanych akredytacji – uwzględniając kategorie dziennikarskie (E) i fotoreporterskie (EP),
  • Można tego dokonać wypełniając czytelnie formularz akredytacyjny –> pobierz,
  • Decyzja  powinna uwzględniać potencjał kadrowy i możliwości finansowe Redakcji/ Wydawnictwa,
  • Formularz zgłoszenia należy opatrzyć pieczątką nagłówkową Redakcji lub Wydawnictwa oraz podpisem Redaktora Naczelnego (Dyrektora Wydawnictwa) lub jego Zastępcy,
  • Zgłoszenie należy przesłać do dnia 15 października 2020 roku – do godziny 23:30 na adres e-mail: [email protected],
  • Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Listę wyłonionych Redakcji i Wydawnictw, którym zostaną przyznane miejsca akredytacyjne opublikujemy – wraz z listą rezerwowych – na stronie internetowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego 29 października 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że redakcje stacji radiowych i telewizyjnych ubiegające się o akredytacje typu ENR (bez praw nadawczych z igrzysk) będą mogły zgłosić to bezpośrednio w MKOl w okresie od 6 października do 9 listopada br. wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.olympic.org/accred2022.

II ETAP PROCEDURY AKREDYTACYJNEJ – PRZYZNANIE LICZBY MIEJSC

  • Od 29 października do 30 listopada 2020 roku Polski Komitet Olimpijski będzie zbierał od Redakcji i Wydawnictw, którym przyznane zostały miejsca akredytacyjne dane niezbędne do przeprowadzenia drugiego etapu – przyznania miejsc dziennikarskich i fotoreporterskich dla poszczególnych Redakcji i Wydawnictw.

III ETAP PROCEDURY AKREDYTACYJNEJ – PRZYZNANIE AKREDYTACJI IMIENNYCH

  • W 2021 roku Polski Komitet Olimpijski od Redakcji i Wydawnictw, którym przyznane zostały akredytacje dziennikarskie i fotoreporterskie będzie zbierał dane osobowe wymagane przez Komitet Organizacyjny XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022.

AKREDYTACJE ENR – BEZ PRAW BADAWCZYCH Z IGRZYSK

Ważna informacja dla ubiegających się o akredytacje ENR! Informujemy, że redakcje stacji radiowych i telewizyjnych ubiegające się o akredytacje typu ENR (bez praw nadawczych z igrzysk) mogą zgłosić to bezpośrednio w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim w okresie od 6 października do 9 listopada 2020 roku wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.olympic.org/accred2022.

Polski Komitet Olimpijski nie prowadzi procesu akredytacji dziennikarskich dla mediów bez praw nadawczych.

Biuro Komunikacji PKOl