Program stypendialny Rosyjskiego Międzynarodowego Uniwersytetu Olimpijskiego

W roku akademickim 2021/2022 Rosyjski Międzynarodowy Uniwersytet Olimpijski (Russian International Olympic University – RIOU) we współpracy z Fundacją Władimira Potanina będzie kontynuował olimpijski program stypendialny.

W 2020 roku wydawanie wiz studenckich zostało zawieszone, a studia na międzynarodowym kursie Master of Sport Administration (MSA) Rosyjskiego Międzynarodowego Uniwersytetu Olimpijskiego zostały przeniesione do trybu online. Było to spowodowane bezprecedensowym globalnym wyzwaniem, jakim jest pandemia COVID-19.

Biorąc pod uwagę fakt, iż większość studentów MSA dopytywała o osobiste spotkanie z profesorami i kolegami z klasy, RIOU zwrócił się do Ministerstwa Sportu Federacji Rosyjskiej o podjęcie niezbędnych kroków w celu zniesienia ograniczeń w podróżowaniu. Prośba ta spotkała się z pozytywną odpowiedzią, w związku z czym zagraniczni studenci rosyjskiej szkoły wyższej otrzymali wsparcie wizowe, aby mogli dołączyć do programu na miejscu od stycznia do kwietnia 2021 roku.

Władze Rosyjskiego Międzynarodowego Uniwersytetu Olimpijskiego spodziewają się, że w kolejnym roku akademickim studia będą odbywać w formie stacjonarnej od września 2021 roku. Jeśli do tego czasu sytuacja pandemiczna nie ulegnie poprawie program zostanie zrealizowany w formie łączonej, co oznacza, że część zajęć odbędzie się na miejscu, a część online. RIOU pozostanie zaangażowane w zapewnienie wsparcia wizowego swoim studentom, a także w przestrzeganie wszystkich wymaganych środków ochrony zdrowia na terenie kampusu.


W związku ze współpracą Polskiego Komitetu Olimpijskiego z Rosyjskim Międzynarodowym Uniwersytetem Olimpijskim, PKOl otrzymał możliwość zgłoszenia jednego kandydata na pełne stypendium, które obejmuje czesne, opłaty za zakwaterowanie, a także dodatek miesięczny do programu RIOU 2021/2022 MSA.  Zainteresowane związki sportowe zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: [email protected].

Dotąd w programie stypendialnym uczestniczyły dwie osoby z Polski – między innymi nasza mistrzyni olimpijska Otylia Jędrzejczak.

Biuro Komunikacji PKOl