Promocja Polski i Polaków w Centrum Olimpijskim

W Centrum Olimpijskim PKOl odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Znani nieznani. Polacy światu”. To opowieść o wybitnych Polakach zasłużonych dla społeczności lokalnych i krajów, w których zamieszkali po opuszczeniu Polski na przełomie XIX i XX wieku. Wśród jej bohaterów są także wspaniali polscy sportowcy i osoby związane ze sportem – między innymi Halina Konopacka, Stanisława Walasiewicz i Michał Spisak.

– Na początku chciałbym wyrazić swoje zadowolenie w związku z tą inicjatywą. Cieszę się, że wspólnie możemy promować Polskę i Polaków. Chciałbym również przekazać pozdrowienia i podziękowania za ten projekt od Pana Szymona Szynkowskiego vel Sęka – Sekretarza Stanu ds. Polityki Europejskiej, Polonii oraz Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, który niestety nie może być tutaj z nami – powiedział Jan Dziedziczak – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Fot.: PKOl - Tomasz Piechal

Wystawa pt. „Znani nieznani. Polacy światu” przybliża sylwetki 49 Polaków i osób pochodzenia polskiego, które zasłynęły swoimi osiągnięciami na świecie, jednak często nie są kojarzone z Polską. Los zawiódł ich do Kazachstanu, na Syberię, do USA, Kanady, Peru, Ekwadoru, Portugalii, Francji, Grecji, Wielkiej Brytanii i innych krajów. Ekspozycja ma nie tylko popularyzować ich sylwetki, ale także uświadamiać jak wielu znanych twórców, odkrywców czy osób biznesu związanych jest z państwem polskim. Na jej podstawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy współpracy z Archiwum Polskiej Akademii Nauk przygotowało dwie publikacje pt. „Polacy światu. Znani nieznani” i „Polscy Architekci na świecie”.

Fot.: PKOl - Tomasz Piechal

– Wystawa „Znani nieznani. Polacy światu” odtwarza pamięć o panteonie polskich talentów rozproszonych przez sytuację polityczną w Polsce na przełomie XIX i XX wieku. Ma charakter unikalny. Jest cennym źródłem wiedzy, systematycznie rozszerzamy ją o nowe, niezwykle ciekawe postaci – mówi dr hab. Hanna Krajewska – Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie, autorka koncepcji naukowej wystawy.

Eskpozycja została wzbogacona o sześć nowych biografii – polskich olimpijczyków i wybitnych postaci związanych ze sportem żyjących na emigracji. Są nimi Halina Konopacka, Stanisława Walasiewicz, Jerzy Iwanow-Szajnowicz, Michał Spisak, Leon Jucewicz i Jerzy Skolimowski.

Fot.: PKOl - Tomasz Piechal

– Cieszę się, że w wystawie poświęconej historii naszego narodu zostali uwzględnieni polscy sportowcy oraz osoby związane ze sportem. Staramy się podejmować jak najwięcej inicjatyw – edukacyjnych i naukowych – promujących olimpizm, polskich olimpijczyków oraz Polskę i Polaków. Od wielu lat współpracujemy w tym obszarze z Ministerstwem Spraw Zagranicznych – podkreślił Andrzej Kraśnicki, Prezes PKOl.

Fot.: PKOl - Tomasz Piechal

Polski Komitet Olimpijski prowadzi wiele wartościowych inicjatyw dedykowanych Polakom za granicą – zarówno w obszarze sportu, jak i kultury. Popularyzuje idee i wartości olimpijskie, wydaje okolicznościowe publikacje, organizuje wystawy i spotkania z Olimpijczykami, realizuje projekty informacyjno-promocyjne. Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” organizuje Polonijny Światowy Sejmik Olimpijski. Za realizację tych zadań odpowiada Komisja Współpracy z Polonią pod kierunkiem ambasadora Witolda Rybczyńskiego, który jest również promotorem wystawy „Znany nieznani. Polacy światu”.

– Poprzez nasze działania chcemy szeroko docierać do naszych Rodaków za granicą, szerzyć idee i wartości olimpijskie, edukować i propagować polską kulturę. To jedno z ważnych zadań Polskiego Komitetu Olimpijskiego – podkreślił ambasador dr Witold Rybczyński – przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią PKOl.

Fot.: PKOl - Tomasz Piechal

Wystawa została przygotowana przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ we współpracy z Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Polskim Komitetem Olimpijskim. Można ją oglądać do 11 października.

Biuro Komunikacji PKOl