Silniejsza pozycja kobiety w polskim sporcie

Komisja Sportu Kobiet działająca przy Polskim Komitecie Olimpijskim powołała eksperckie grupy robocze. W ich skład wchodzą naukowcy, zawodniczki, trenerki, dziennikarki  i działaczki, których zadaniem jest wypracowanie rekomendacji dotyczących poprawy sytuacji kobiet w polskim sporcie.

– Umocnienie pozycji zawodniczek, trenerek i działaczek wymaga działań na wielu poziomach, poprzedzonych wnikliwą dyskusją i społecznymi konsultacjami – podkreśla Grażyna Rabsztyn –   pomysłodawczyni projektu, przewodnicząca Komisji.

Prace grup zostały zainicjowane już w marcu br. dzięki organizacji w Centrum Olimpijskim w Warszawie panelu dyskusyjnego pt. „Miejsce kobiety w polskim sporcie”. Efektem spotkania, w którym oprócz członkiń Komisji Sportu Kobiet i Polskiego Stowarzyszenia Sportu Kobiet, brała udział m.in. Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk oraz liczne grono eksperckie było sformułowanie wstępnych rekomendacji dla środowiska sportowego i dziennikarskiego.

– Prace grup roboczych polegają teraz na opracowaniu szczegółowych wytycznych – zaznacza Grażyna Rabsztyn. Przy czym ta pierwsza skupia się na zagadnieniach związanych ze strukturami sportowymi, a także – w nieco mniejszym stopniu – sportem szkolnym i wyczynowym. Z kolei prace drugiej grupy umotywowane są koniecznością poprawy sposobu komunikacji o kobietach w sporcie i ich portretowania przez dziennikarzy.

Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk/Fot.: Szymon Sikora/PKOl

– Głównym celem naszych działań jest m.in. stworzenie rekomendacji dla PKOl i Ministerstwa Sportu, które pozwolą na równość kobiet i mężczyzn oraz wypracowanie modelu wdrażania polityki równego traktowania ze względu na płeć w strukturach sportowych na poziomie regionalnych i wojewódzkich klubów oraz w polskich związkach sportowych – mówi przewodnicząca pierwszej grupy dr Dagmara Gerasimuk – była Prezes Polskiego Związku Biathlonu, dyrektor do spraw rozwoju biathlonu w IBU (Międzynarodowej Unii Biathlonu); odpowiedzialna za kwestie gender equality w IBU; wykładowczyni AWF Katowice w Zakładzie Teorii Sportu.

– W Polsce jedynie 4% związków sportowych ma kobietę-prezesa, a to tylko wycinek sportowej rzeczywistości i obszarów, gdzie miejsce kobiet należy poprawić. Aktualnie jest bardzo dobry czas do przedłożenia rekomendacji, ponieważ wydłużono terminy organizacji wyborów w sportach letnich do 2021 roku (w sportach zimowych zgodnie z regulaminem – do 2022 roku). Ponadto Ministerstwo Sportu pracuje nad nowym programem. „Strategia polskiego sportu obowiązuje do 2020” roku – dodaje dr Gerasimuk.

Szeroki plan działań przedstawia także przewodnicząca drugiej grupy – Karolina Hytrek-Prosiecka była dziennikarka (TVN 24, TVN CNBC), działaczka sportowa z licencją trenerską w piłce nożnej. Swoją pracę na rzecz kobiet w sporcie zaczęła jeszcze jako szefowa departamentu komunikacji Ekstraklasy S.A. Pod hasłem „Piłka jest kobietą” zachęcała kobiety do chodzenia na mecze piłkarskie i włączanie się w aktywne kibicowanie. Od 1,5 roku razem ze wspólniczką zarządza męską drużyną futbolu amerykańskiego Warsaw Mets stanowiąc, jedyny bodaj w 100%, żeński zarząd w lidze.

– Efektem prac grupy ma być przede wszystkim praca dla sportu olimpijskiego, nie dla dyscypliny. Chcemy – dzięki wsparciu licznego grona ekspertów (socjologów, językoznawców, fotografów) – zbudować sugerowany model komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej promującej sport kobiet i kobiety w sporcie oraz wytyczne do komunikacji/warsztatów komunikacyjnych dla związków i klubów – podkreśla Karolina Hytrek-Prosiecka.

Polski Komitet Olimpijski nie bez powodu właśnie teraz pracuje nad kwestią pozycji kobiet w sporcie. To dobry moment na opracowanie zaleceń i wytycznych dla dziennikarzy i osób odpowiedzialnych za komunikację w strukturach polskiego sportu – w 2021 odbędą się przesunięte Igrzyska XXXII Olimpiady w Tokio, a w 2022 – XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Agenda 2020 – strategiczny dla Ruchu Olimpijskiego dokument – zobowiązuje wszystkich w Rodzinie Olimpijskiej do dążenia do równowagi płci w sporcie. Unikanie uprzedzeń płciowych i stereotypów w przedstawianiu kobiet i mężczyzn jest także kluczowym krokiem na drodze do równości płci we wszystkich dziedzinach życia.

PKOl