Sport Polonijny w PKOl

„Sport polonijny 2019” – to tytuł wystawy, która do połowy lutego br. będzie czynna w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie. W uroczystości jej otwarcia we wtorek 21 stycznia wzięli udział przedstawiciele kierownictwa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który jest współorganizatorem ekspozycji. Nie zabrakło olimpijczyków, członków Komisji Współpracy z Polonią PKOl, parlamentarzystów.

Jak powiedział Prezes „Wspólnoty Polskiej” Dariusz Piotr Bonisławski – rok ubiegły był niezwykle bogaty w wydarzenia sportowe, w których uczestniczyli nasi rodacy na co dzień mieszkający poza granicami Polski. Rozmaite turnieje i biegi masowe odbywały się w różnych częściach kraju – od Wybrzeża poprzez Mazowsze i Podlasie po Małopolskę. Sztandarowym, najważniejszym wydarzeniem były XIX Letnie Światowe Igrzyska Polonijne, rozegrane w Gdyni w dniach 27 lipca – 3 sierpnia 2019 r. Podczas II Igrzysk Europejskich w Mińsku funkcjonował cieszący się dużym zainteresowaniem nie tylko naszych rodaków „Dom Polski”.

Atrakcyjne fotorelacje z tych wydarzeń przedstawiono na kilkunastu planszach zgromadzonych na wystawie.

Sekretarz Generalny PKOl Adam Krzesiński zwracając się do przybyłych zwrócił uwagę na fakt, iż Polski Komitet Olimpijski wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i władzami Gdyni zorganizował w ubiegłym roku już 25. Polonijny Sejmik Olimpijski, który stał się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń reprezentantów różnych środowisk polonijnych z ich działań na rzecz usportowienia naszych rodaków. A. Krzesiński podziękował także Stowarzyszeniu za coraz lepiej układającą się współpracę, która owocuje kolejnymi wartościowymi wydarzeniami adresowanymi do Polonii. 

www.olimpijski.pl/baś
Fot.: Joanna Grabek/SWP