Spyros Capralos zaproponowany na Prezydenta EOC

W Ljubljanie – pod przewodnictwem Andrzeja Kraśnickiego, Prezesa PKOl, Członka Komitetu Wykonawczego EOC – odbyło się spotkanie Grupy Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej (CSEENOCs).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kierownictw 14 z 18 stałych członków grupy – delegacje Narodowych Komitetów Olimpijskich Austrii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Grecji, Kosowa, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji oraz Węgier. Grupa zaproponowała, że jej kandydatem na Prezydenta Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) będzie Spyros Capralos – Prezes Greckiego Komitetu Olimpijskiego.

Spotkanie odbyło się w przeddzień posiedzenia Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich. Celem obrad było wyłonienie wspólnego kandydata na Prezydenta EOC.

Po konsultacjach przeprowadzonych z przedstawicielami Narodowych Komitetów Olimpijskich koordynator grupy – Prezes Andrzej Kraśnicki – zaproponował na tę funkcję Spyrosa Capralosa – członka Grupy CSEENOCs, wieloletniego Prezesa Greckiego Komitetu Olimpijskiego. W uzasadnieniu przedstawił jego zawodowe osiągnięcia oraz zasługi dla międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego, a także wolę Prezydenta EOC Janeza Kocijančiča – zmarłego 1 czerwca 2020 roku. Prezydent Kocijančič tuż przed śmiercią w rozmowie telefonicznej z Prezesem PKOl wyraził nadzieję, że jego misję będzie kontynuował właśnie Spyros Capralos – Prezes Greckiego Komitetu Olimpijskiego.

Spyros Capralos (z lewej) – Prezes Greckiego Komitetu Olimpijskiego

Spyros Capralos odniósł wiele sukcesów w obszarze biznesu, polityki i sportu. W 2019 roku został wybrany na członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Był także Dyrektorem Sportowym Komitetu Kandydatury Ateny 2004, Dyrektorem Naczelnym Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich Ateny 2004, Przewodniczącym Komisji ds. Kultury Olimpijskiej i Edukacji EOC, a także dwukrotnie Przewodniczącym Komisji Koordynacyjnej EOC ds. Igrzysk Europejskich Baku 2015 oraz Mińsk 2019. Jest również członkiem Komitetu Wykonawczego EOC.

Strategię grupy CSEENOCs w zakresie zmian w Statucie EOC przedstawił Zlatko Matesa – Prezes Chorwackiego Komitetu Olimpijskiego, członek Komitetu Wykonawczego EOC. W wyniku dyskusji podjęto inicjatywę zgłoszenia zmian w statucie EOC, związanych m.in. z wyborem Prezydenta Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich. Głosowanie w tej sprawie ma odbyć się na Zgromadzeniu Generalnym EOC, które odbędzie się w formie mieszanej – online oraz offline – w listopadzie bieżącego roku w Rzymie.

Na spotkaniu w Ljubljanie do Grupy Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej dołączył Narodowy Komitet Olimpijski Ukrainy, któremu przewodniczy Sergiej Bubka – wybitny ukraiński tyczkarz i członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Po zakończeniu spotkania, członkowie grupy udali się na cmentarz miejski w Ljubljanie, gdzie oddano hołd zmarłemu Prezydentowi EOC – Janezowi Kocijančičiovi. W imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego wieniec na grobie zmarłego Prezydenta EOC złożył Prezes Andrzej Kraśnicki w towarzystwie Spyrosa Capralosa.

Od lewej: Spyros Capralos – Prezes Greckiego Komitetu Olimpijskiego i Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

W trakcie pobytu w Ljubljanie Prezes PKOl spotkał się także na indywidulanych rozmowach z Prezydentem MKOl – Thomasem Bachem, Prezydentem UEFA – Aleksandrem Ceferinem oraz Prezydentem Światowego Stowarzyszenia Organizacji Kickboxingu Royem Bakerem.

Kolejne spotkanie Grupy CSEENOCs zaplanowane jest w 2021 roku na Węgrzech.

Iwona Łotysz – Zastępca Sekretarza Generalnego PKOl, asystent Grupy CSEENOCs
Fot.: EOC