W PKOl o wyzwaniach dla Polonii na świecie

W Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie odbył się trzeci dzień Światowego Kongresu „Kraj – Emigracja”. Spotkanie Polonii z całego świata zorganizowało Stowarzyszanie „Wspólnota Polska”. Polski Komitet Olimpijski od lat wspiera inicjatywy dedykowane Polonii oraz angażuje się integrację tego środowiska poprzez sport. W Kongresie uczestniczył Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.

– To wielki zaszczyt, że w Centrum Olimpijskim – sercu polskiego sportu – możemy gościć Polonię z całego świata. Ta wspólnota jest nam niezwykle bliska. Podejmujemy wiele inicjatyw na rzecz integracji środowiska polonijnego. Aktywnie włączamy się w promocję wydarzeń sportowych dla Polonii oraz działania kulturalne i wydawnicze. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” oraz Polonią świata to jedno z naszych zadań. Sport i Ruch Olimpijski doskonale jednoczą Polaków oraz budują wspólnotę. Nie bez powodu Międzynarodowy Komitet Olimpijski – po ponad 100 latach – zmodyfikował olimpijskie hasło dodając słowo „razem” do trzech dotychczasowych: „silniej, wyżej, mocniej”. MKOl podkreślił tym samym jak ważna jest wspólnota działań, idei i wartości. Jestem przekonamy, że będziemy razem we wszystkich naszych działaniach związanych z promocją Polski w świecie – podkreślił Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.

Polski Komitet Olimpijski prowadzi wiele wartościowych inicjatyw dedykowanych Polakom za granicą – zarówno w obszarze sportu, jak i kultury. Popularyzuje idee i wartości olimpijskie, wydaje okolicznościowe publikacje, organizuje wystawy i spotkania z olimpijczykami, realizuje projekty informacyjno-promocyjne. Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” organizuje Polonijny Światowy Sejmik Olimpijski. Za realizację tych zadań odpowiada Komisja Współpracy z Polonią pod kierunkiem Witolda Rybczyńskiego.

– Poprzez nasze działania chcemy szeroko docierać do naszych Rodaków za granicą, szerzyć idee i wartości olimpijskie, edukować i propagować polską kulturę. Adresatem naszych aktywności jest środowisko polonijne z całego świata. Ważne dla nas jest dotarcie do polonijnej młodzieży i zbudowanie jej więzi z krajem – mówi ambasador ad personam Witold Rybczyński – przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią PKOl, od lat zaangażowany w sprawy dedykowane Polonii.

W obradach w Centrum Olimpijskim PKOl uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy na czele z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, dyplomaci, przedstawiciele kultury i biznesu. Tematem dyskusji była między innymi „Nowa architektura stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa w świecie po agresji Rosji na Ukrainę”, „Tożsamość narodowa – wyzwania w epoce cyfrowej” oraz „Wyzwania dla polskiej polityki i ochrony dziedzictwa narodowego”.

Podczas Kongresu Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego spotkał się z Polonią Amerykańską, którą reprezentowali przedstawiciele uczelni wyższych, administracji amerykańskich stanów, hrabstw i miast oraz biznesu.

W Światowym Kongresie „Kraj – Emigracja” uczestniczą Polacy z 34 krajów, reprezentują 6 kontynentów: Europę, Amerykę Północną, Amerykę Południową, Australię i Nową Zelandię, Azję i Afrykę. Głównym celem spotkania jest dyskusja o wspólnej przyszłości Polonii i Polski. Wydarzenie stanowi platformę wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń największych organizacji polonijnych oraz przedstawicieli polskich władz, świata biznesu i nauki. Pierwszy dzień kongresu odbył się na Zamku Królewskim w Warszawie, drugi w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorem kongresu jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. Kongres, który potrwa do 6 września, jest kontynuacją konferencji, jaka odbyła się w Rzymie w 1990 r. pod patronatem Ojca Świętego Jana Pawła II. Było to pierwsze spotkanie Rodaków po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Więcej o kongresie: „Stowarzyszenie Wspólnota Polska”

Biuro Komunikacji PKOl
Fot.: PKOl – Szymon Sikora