Wartości sportu zdały egzamin

Wartości sportu zdały egzamin w pandemii – taki wniosek płynie z noworocznego przemówienia Prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) Thomasa Bacha. Stwierdził w nim, że społeczności olimpijskiej udało się przekształcić to, co było nieoczekiwane i trudne w 2020 roku, w „lekcje i możliwości”.

Prezydent MKOl przypomniał jak podczas pandemii COVID-19 wzmocniła się rola sportu w różnych aspektach życia społecznego. Udało się to osiągnąć dzięki wielu inicjatywom, w tym kampanii „#StayStrong #StayActive #StayHealthy”, nowej umowie o współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) oraz kampanii „Healthy together” we współpracy z ONZ i WHO.

Dodatkowo Zgromadzenie Ogólne ONZ, które w drodze konsensusu przyjęło rezolucję wzywającą rządy świata do włączenia sportu do ich programów naprawczych. Zarówno rezolucja Zgromadzenia Ogólnego, jak i ostatnia deklaracja ze szczytu przywódców G20 wsparły zbliżające się Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020, które odbędą się w 2021 r. oraz Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022.

Prezydent MKOl potwierdził, że Tokio 2020 i Pekin 2022 będą rzeczywiście priorytetami na nadzwyczajny rok olimpijski 2021.

– Tokio jest nadal najlepiej przygotowanym miastem olimpijskim w historii. Możemy tylko podziękować naszym japońskim partnerom i przyjaciołom za ich wielkie zaangażowanie i determinację, która jest absolutnie zgodna z naszym zaangażowaniem i naszą determinacją, aby zorganizować te igrzyska w bezpieczny i pewny dla wszystkich uczestników sposób oraz dostosować te igrzyska olimpijskie do świata po koronawirusie. Wszyscy przeżyjemy niezapomniane igrzyska – dodał Thomas Bach.

Wnioski z lekcji wyciągniętych w 2020 roku dotyczące znaczenia sportu i wagi wartości olimpijskich w dzisiejszym świecie, możemy kontynuować w praktyce, w przyszłości. – Potrzebujemy więcej solidarności w społeczeństwach i potrzebujemy więcej solidarności między społeczeństwami (…) wyciągając wnioski z tej lekcji solidarności, ponownie zmienimy wyzwania przyszłości w szanse. W tym duchu będziemy kontynuować reformy olimpijskiej Agendy 2020. Zapraszam do przyłączenia się do nas w tych trwających reformach również w nadchodzących latach i do życia naszym mottem zmień lub bądź zmieniony – dodał Thomas Bach.