Ważne porozumienie

16 grudnia w Centrum Olimpijskim PKOl obradował Kongres Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich. W jego trakcie prezesi – odpowiednio PKOl i PKSN – Andrzej Kraśnicki i Tomasz Dauerman podpisali porozumienie o współpracy obu organizacji.

Czytamy w nim między innymi, iż PKOl w pełni dostrzega znaczenie i miejsce sportów nieolimpijskich w polskim ruchu sportowym, zaś PKSN zobowiązuje się rozwijać swa działalność w duchu olimpizmu i zgodnie z Kartą Olimpijską MKOl.

Jednocześnie strony podkreśliły, iż jednakowo powinni być postrzegani wszyscy sportowcy oraz iż będą pielęgnować wartości sportu i jego funkcje w rozwoju naszego społeczeństwa.

Obecnie, powstały przed dwoma laty, PKSN skupia już 50 związków i organizacji sportowych. Są wśród nich także członkowie PKOl (np. PZ Kajakowy, ZPRP, PZTW), które reprezentują także konkurencje nieobjęte programem olimpijskim, ale mogące trafić np. do programu The World Games – Światowych Igrzysk Sportowych, które są czasem określane mianem „poczekalni” przed dostąpieniem zaszczytu wprowadzenia ich do igrzysk olimpijskich.

W trakcie Kongresu były prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz został wyróżniony członkostwem honorowym PKSN. Honorowe członkostwo Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich zostało również przyznanie Jose Perrurenie – prezydentowi Międzynarodowego Stowarzyszenia Igrzysk Światowych (The World Games).

www.olimpijski.pl/baś
Fot.: Szymon Sikora/PKOl