Wspólnie dla Polonii i Polaków za granicą

Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego spotkał się z Ks. bp Wiesławem Lechowiczem – Przewodniczącym Komisji ds. Polonii i Polaków za granicą Konferencji Episkopatu Polski. Tematem rozmów było omówienie możliwości współpracy PKOl i Episkopatu na rzecz środowisk polonijnych

W spotkaniu uczestniczyli także Elżbieta Urbańczyk-Baumann – Dyrektor Działu Administracji i Obsługi Organów Statutowych PKOl, Ambasador Witold Rybczyński – Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią PKOl oraz ks. Edward Pleń – Duszpasterz Krajowy ds. Sportowców. Wspólnie zastanawiano się nad uruchomieniem programów dedykowanych Polakom za granicą. Zarówno Polski Komitet Olimpijski, jak i Episkopat Polski prowadzą wiele cennych inicjatyw dedykowanych Polonii. 

Od lewej: Ks. Edward Pleń, Ks. bp Wiesław Lechowicz, Elżbieta Urbańczyk – Baumann, Andrzej Kraśnicki – prezes PKOl, amb. Witold Rybczyński

Komisja ds. Polonii i Polaków za granicą Konferencji Episkopatu Polski zajmuje się koordynacją duszpasterstwa wśród Polaków żyjących za granicą, planowaniem kierunków pracy duszpasterskiej wśród polskiej emigracji, promowaniem i animacją stosownych inicjatyw duszpasterskich. Troszczy się też o strukturalne jednostki duszpasterstwa polonijnego w poszczególnych krajach oraz współpracuje z wieloma organizacjami polonijnymi.

Polski Komitet Olimpijski prowadzi wiele wartościowych inicjatyw dedykowanych Polakom za granicą – zarówno w obszarze sportu, jak i kultury. Popularyzuje idee i wartości olimpijskie, wydaje okolicznościowe publikacje, organizuje wystawy i spotkania z Olimpijczykami oraz Dzień Polski podczas Igrzysk Olimpijskich.

Sztandarowym polonijnym projektem PKOl jest Polonijny Światowy Sejmik Olimpijski – realizowany razem ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska. Za realizację tych zadań odpowiada Komisja Współpracy z Polonią pod kierunkiem ambasadora ad personam Witolda Rybczyńskiego.  

Biuro Komunikacji PKOl