Współpraca PKOl i SGH

Polski Komitet Olimpijski (PKOl) i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) zawarły porozumienie w zakresie zacieśniania współpracy między środowiskiem akademickim i olimpijskim w obszarze zarządzania. Umowę podpisali w Centrum Olimpijskim w Warszawie rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH i prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.

Strony porozumienia ustaliły m.in. współpracę w stworzeniu bloku dydaktycznego dotyczącego zarządzania w obszarze Ruchu Olimpijskiego na podyplomowych studiach zarządzania w sporcie SGH, promocję wśród Polskich Związków Sportowych oraz pozostałych członków PKOl w obszarze doskonalenia procesów zarządzania sportem, a także współpracę na rzecz rozwoju dwutorowej kariery zawodniczej oraz innych programów przeznaczonych dla edukacji olimpijczyków.

Umowa obejmuje również dystrybucję oferty studiów SGH wśród olimpijczyków, członków kadr narodowych, a także wśród przedstawicieli Polskich Związków Sportowych oraz pozostałych członków PKOl, współpracę w pozyskaniu wykładowców, ekspertów, gości specjalnych – członków Komisji Problemowych PKOl, Polskiej Akademii Olimpijskiej, medalistów i olimpijczyków oraz wzajemne działania promocyjne i informacyjne dotyczące podjętych obszarów współpracy.

SGH, PKOl