XIX edycja Konkursu „Trenerka Roku” – zgłoszenia do 10 stycznia!

Polski Komitet Olimpijski ogłasza XIX edycję Konkursu „Trenerka Roku”, który organizowany jest przez Komisję Sportu Kobiet PKOl. Zgłoszenia można przesyłać do 31 grudnia 2019 roku. Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu został przedłużony do 10 stycznia 2020 roku włącznie.

Tradycja organizowania Konkursu przez Komisję Sportu Kobiet, działającą przy Polskim Komitecie Olimpijskim trwa od 2001 roku. Jego celem jest wyłonienie Trenerki, która w danym roku miała szczególne osiągnięcia; przyczyniła się do sukcesu swojego zawodnika, zawodniczki lub drużyny (kategoria główna).

Wybór Laureatów w pozostałych trzech kategoriach pozwala uhonorować także Trenerów pracujących z zawodniczkami w danym roku, Trenerów lub Trenerki za całokształt ich pracy oraz docenić tych, którzy popularyzują sport kobiet.

Inicjatywy takie jak ta – poza tytułową promocją wybitnych indywidualności trenerskich – są odpowiedzią na sformułowane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski potrzeby wzmocnienia reprezentacji kobiet w sporcie oraz zwiększenia równowagi kobiet i mężczyzn w zawodzie trenera. Dorobek trenerski Laureatów Konkursu nagrodzonych  w latach 2001-2019 pokazuje, że kobiety-trenerki świetnie sprawdzają się w pracy z zawodnikami w dyscyplinach stereotypowo uważanych za typowo „męskie”, zaś trenerzy – mężczyźni wypracowują bardzo dobry system współpracy ze swoimi zawodniczkami oparty na wzajemnym szacunku, empatii, efektywnej komunikacji i z uwzględnieniem potrzeb obydwu stron. 

Kto zostanie Laureatem XIX edycji Konkursu? Na zgłoszenia od osób fizycznych, organizacji sportowych i uczelni wyższych czekamy do 31 grudnia 2019 roku – mailowo [email protected], pocztą na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa bądź osobiście.

Regulamin

Załącznik 1

Załącznik 2

www.olimpijski.pl
Fot.: Szymon Sikora/PKOl