ZIO 2030 w trzech krajach?

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Szwecja-Norwegia-Łotwa 2030? Jest to możliwe, ponieważ kraje te zastanawiają się nad wspólnym ubieganiem się o organizację tej najważniejszej zimowej imprezy sportowej na świecie.

Igrzyska, których wstępny koszt oszacowano na 1,6 mld euro, miałyby być zorganizowane na istniejących już obiektach sportowych, które ewentualnie w miarę potrzeb zostaną tylko zmodernizowane.

Rozkład rozgrywania sportów:

Szwecja: narciarstwo klasyczne, biathlon, konkurencje alpejskie
Norwegia: konkurencje łyżwiarskie
Łotwa: bobsleje, saneczkarstwo

MKOl wyłoni gospodarza ZIO 2030 w październiku tego roku podczas swojego kongresu w Mumbaju.