Zmiany w Komisji Rewizyjnej PKOl

Wojciech Morawski został nowym członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Taką decyzję w głosowaniu podjęli jej członkowie na posiedzeniu 11 maja 2020 r. Uzupełnienie składu to konieczność z uwagi na śmierć Zbigniewa Stosio – wiceprzewodniczącego Komisji.

Wojciech Morawski jest wiceprezesem zarządu ds. organizacyjnych Okręgu Warszawskiego Polskiego Związku Motorowego oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Automobilklubu Polski. W przeszłości współpracował z Polskim Komitetem Olimpijskim – także  w Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna PKOl składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu PKOl. Komisja Rewizyjna – zgodnie z przepisami prawa – powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Obraduje na podobnych zasadach jak zarząd stowarzyszenia – podejmuje decyzje w formie uchwał i z każdego posiedzenia sporządza protokół.

W skład Komisji Rewizyjnej PKOl wchodzą:

Zenon HAJDUGA – przewodniczący

Bartłomiej KORPAK – zastępca przewodniczącego

Jerzy PIETRZYK – sekretarz

Bogdan SOJKIN – członek

Wojciech MORAWSKI – członek

www.olimpijski.pl