Decyzje Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PKOl

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PKOl jednogłośnie przyjęło sprawozdanie z działalności PKOl i sprawozdanie finansowe za 2021 rok. Na wniosek Prezesa PKOl dokonało też zmian w statucie Polskiego Komitetu Olimpijskiego dotyczących terminów, zasad i sposobu organizacji prac zarządu Komitetu.

O zmiany w statucie Polskiego Komitetu Olimpijskiego wnioskowała także Komisja Zawodnicza PKOl. Zgłosiła, by do zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego swoich przedstawicieli wybierała komisja, a więc zrzeszeni w niej zawodnicy. Taka zasada obowiązuje w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Dotychczas do Zarządu PKOl wchodzi 12 przedstawicieli wybranych przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.

– Naszą intencją było uspójnienie zasad z tymi, które obowiązują w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim i z zapisami Karty Olimpijskiej. MKOl stawia na to, by w jego władzach byli aktywni zawodnicy, bądź tacy, którzy niedawno byli uczestnikami igrzysk olimpijskich, reprezentujący komisję zawodniczą – argumentował Adam Korol, złoty medalista olimpijski, przewodniczący Komisji Zawodniczej PKOl.

Inicjatywę poparła między innymi Maja Włoszczowska – członkini MKOl z ramienia Komisji Zawodniczej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, wybrana do tego grona przez zawodników podczas igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020.

Adam Korol

– Chcemy współpracować z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich, ale też dać aktywnym, polskim sportowcom możliwość współdecydowania o ważnych kwestiach dotyczących Ruchu Olimpijskiego oraz pozwolić im współkierować Polskim Komitetem Olimpijskim – podkreśliła Maja Włoszczowska, dwukrotna srebrna medalistka olimpijska, członkini Zarządu PKOl.

Projekt zmian statutu przygotowała Komisja Statutowa. Po dyskusji delegaci nie dokonali w zmiany w tej kwestii.

Podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Polskiego Komitetu Olimpijskiego Robert Korzeniowski – czterokrotny mistrz olimpijski – przedstawił nową inicjatywę polskich olimpijczyków. To Stowarzyszenie OlimpijczycyPL. Jego celem jest między innymi wspieranie olimpijczyków na drodze ich dwutorowej – sportowej i pozasportowej – kariery.

Maja Włoszczowska

– Chcemy by olimpijczycy zawsze czuli się potrzebni i znajdowali wsparcie. Chcemy wspierać edukację olimpijską, by lepiej pokazywać czym jest idea olimpizmu. Zależy nam, by w każdym Polskim Związku Sportowym był nasz przedstawiciel. Liczę na dobrą współpracę i wsparcie. Mam nadzieję, że będziemy wzajemnie inspirować się ideami i pomysłami. Olimpijczykiem jest się przecież przez całe życie. Cieszę się, że tak wielu zawodników – także tych wciąż aktywnych sportowo – chce się angażować w nasze prace i współdecydować o ważnych dla nas wszystkich sprawach – powiedział Robert Korzeniewski – Prezes Stowarzyszenia OlimpijczycyPL.

Z projektem związani są znakomici sportowcy. Prezesem Stowarzyszenia został Robert Korzeniowski, jego zastępcami Anita Włodarczyk, Maja Włoszczowska, Konrad Niedźwiedzki i Jacek Bierkowski. Stanowisko sekretarza generalnego objęła Luiza Złotkowska, a wśród „członków założycieli” są też Izabela Dylewska, Jerzy Pietrzyk, Andrzej Supron, Adam Korol, Jacek Wszoła, Paweł Nastula oraz Krzysztof Wiłkomirski.

Robert Korzeniowski

Podczas Walnego Zgromadzenia Prezes PKOl poinformował też, że Polski Komitet Olimpijski wystąpi z wnioskiem o zmianę ustawy określającej kadencje Prezesów Związków Sportowych. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami Prezesi Związków Sportowych mogą pełnić swoje funkcje jedynie dwie kadencje. PKOl proponuje co najmniej trzy.

– Taki przepis uniemożliwia między innymi długofalowy rozwój narodowych federacji sportowych oraz budowanie pozycji Polaków w międzynarodowym środowisku sportowym. Nigdzie na świecie nie ma takich ograniczeń, dlatego będziemy starać się przekonać decydentów do zmiany – mówi Prezes PKOl.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie poprało tę inicjatywę. Delegaci podjęli też decyzję, że Walne Zgromadzenie Wyborcze Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie odbędzie się do końca tego roku, jak wnioskowała część delegatów.

Biuro Komunikacji PKOl
Fot.: PKOl – Szymon Sikora