Ruszył proces akredytacyjny dla mediów na Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024

Polski Komitet Olimpijski – w porozumieniu z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim oraz Komitetem Organizacyjnym Paryż 2024 – rozpoczął procedurę akredytacyjną na Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024 dotyczącą dziennikarzy i fotoreporterów.

O akredytacje mogą ubiegać się – za pośrednictwem Redakcji lub Wydawnictw – osoby zawodowo wykonujące prace dziennikarskie lub fotoreporterskie – przedstawiciele agencji, dzienników, tygodników, miesięczników, magazynów i portali internetowych (z wyłączeniem portali i stron prowadzonych przez nadawców telewizyjnych i radiowych).

I ETAP PROCEDURY AKREDYTACYJNEJ – ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA

  • Prosimy Redakcje lub Wydawnictwa o zgłoszenie liczby postulowanych akredytacji – uwzględniając kategorie dziennikarskie (E) i fotoreporterskie (EP);
  • Można tego dokonać wypełniając czytelnie formularz akredytacyjny –> pobierz;
  • Decyzja powinna uwzględniać potencjał kadrowy i możliwości finansowe Redakcji/ Wydawnictwa;
  • Formularz zgłoszenia należy opatrzyć pieczątką nagłówkową Redakcji lub Wydawnictwa oraz podpisem Redaktora Naczelnego (Dyrektora Wydawnictwa) lub jego Zastępcy;
  • Zgłoszenie należy przesłać do dnia 14.10.2022 roku – do godziny 23:59 na adres e-mail: [email protected];
  • Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

II ETAP PROCEDURY AKREDYTACYJNEJ – PRZYZNANIE LICZBY MIEJSC

Listę Redakcji i Wydawnictw, którym zostaną przyznane miejsca akredytacyjne opublikujemy – wraz z listą rezerwowych – na stronie internetowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego 14.11.2022 roku.

III ETAP PROCEDURY AKREDYTACYJNEJ – PRZYZNANIE AKREDYTACJI IMIENNYCH

Od 25.11.2023 roku do 30.12.2023 roku Polski Komitet Olimpijski będzie zbierał od Redakcji i Wydawnictw, którym przyznane zostały miejsca akredytacyjne, dane niezbędne do przeprowadzenia trzeciego etapu – przyznania miejsc dziennikarskich i fotoreporterskich dla poszczególnych Redakcji i Wydawnictw.

AKREDYTACJE ENR – BEZ PRAW NADAWCZYCH Z IGRZYSK

Ważna informacja dla ubiegających się o akredytacje ENR! Informujemy, że redakcje stacji radiowych i telewizyjnych ubiegające się o akredytacje typu ENR (bez praw nadawczych z igrzysk) powinny zgłosić to bezpośrednio w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim w okresie od 26 stycznia do 8 marca 2023 roku wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.olympic.org/ioc/accred2024.

Polski Komitet Olimpijski nie prowadzi procesu akredytacji dziennikarskich dla mediów bez praw nadawczych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących akredytacji ENR zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym [email protected].

Biuro Komunikacji PKOl