Decyzje Zarządu PKOl

Polski Komitet Olimpijski zyskał nowych członków zwyczajnych. Są to trzy Olimpijskie Rady Regionalne – we Wrocławiu, Zachodniopomorska i Kujawsko-Pomorska oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

– Członkostwo zwyczajne KRASP w Polskim Komitecie Olimpijskim znacząco wzmocni Ruch Olimpijski i pozwoli efektywniej działać w zakresie rozwoju osobistego zawodników wyczynowo uprawiających sport. Ponadto Polski Komitet Olimpijski zyska grono eksperckie, które będzie ogromnym wsparciem w zakresie realizacji projektów i inicjatyw edukacyjnych, wydawniczych i naukowych podejmowanych przez PKOl – podkreślił Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.

KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu „Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Członkami KRASP są – obok uczelni publicznych – także akademickie uczelnie niepubliczne, a uczelnie nieakademickie (zawodowe) uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich mogą ubiegać się o status uczelni stowarzyszonej. Konferencję tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 10 uczelni niepublicznych. To grono wybitnych naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach nauki – także sportu.

– Dziękuję za przyjęcie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich do grona członków zwyczajnych PKOl. Jestem przekonany, że przyniesie to wspólne korzyści obu stronom. Chcemy, żeby mury wszystkich polskich uczelni były otwarte dla wszystkich sportowców. Zależy nam, by kończyli taką uczelnię, jaką chcą, niekoniecznie o profilu sportowym, adekwatną do ich oczekiwań i pozasportowych pasji. Z pewnością współpraca KRASP z Polskim Komitetem Olimpijskim pozwoli lepiej zrozumieć potrzeby sportowców oraz budować ich zawodowe życie i pozycję po zakończeniu sportowej kariery – podkreślił prof. Andrzej Rokita – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, należącej do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Misja Pekin 2022 i Vuokatti 2022

Największym wyznaniem PKOl w nadchodzącym roku będzie organizacja udziału Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej w XXIV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022, które odbędą się w dniach 4-21 lutego 2022 r.

– Całe Biuro PKOl jest w pełnej gotowości i działa na pełnych obrotach. Robimy wszystko, by zapewnić naszej Reprezentacji jak najlepsze warunki udziału w Igrzyskach. Chcemy by pobyt w Pekinie naszych zawodników był jak najbardziej komfortowy i bezpieczny – podkreślił Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.

– Pełny skład Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Pekin 2022 poznamy w drugiej połowie stycznia. Wtedy dopiero zakończą się kwalifikacje i zostaną ogłoszone listy rankingowe. Do Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej powołani zostaną zawodnicy rekomendowani uchwałą przez Polskie Związki Sportowe – powiedział Adam Krzesiński, Sekretarz Generalny PKOl.

Zarząd PKOl przyjął też regulamin nagród za zdobycie olimpijskiego medalu oraz budżet na 2022 rok, który stanowią przede wszystkim środki pozyskane od sponsorów PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej na mocy sprzedaży praw marketingowych.

Miesiąc po zakończeniu igrzysk olimpijskich w Pekinie – w dniach 20-25 marca 2022 roku – w Vuokatti w Finlandii odbędzie się Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (EOYF). Szefową misji olimpijskiej podczas tego wydarzenia – decyzją zarządu PKOl – będzie Luiza Złotkowska – dwukrotna medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim, która po zakończeniu sportowej kariery rozpoczęła pracę w Polskim Komitecie Olimpijskim.

– Naszą intencją jest to by szefami misji olimpijskich byli olimpijczycy. Startowali w igrzyskach i najlepiej rozumieją potrzeby i problemy zawodników podczas najważniejszego wydarzenia w ich karierze oraz potrafią sprostać ich oczekiwaniom. Taką funkcję podczas igrzysk w Tokio pełnił olimpijczyk, lekkoatleta Marcin Nowak, w Pekinie będzie to łyżwiarz szybki, medalista olimpijski Konrad Niedźwiedzki, a podczas młodzieżowej imprezy w Vuokatti łyżwiarka i medalistka olimpijska Luiza Złotkowska. W biurze PKOl pracuje wielu olimpijczyków i medalistów olimpijskich, zależy nam na ich doświadczeniu i sportowej wiedzy – podkreślił Adam Krzesiński – Sekretarz Generalny PKOl.

Zmiany w Zarządzie PKOl

Zmiany w zarządach Polskich Związków Sportowych spowodowały także zmiany w Zarządzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Do zarządu PKOl powołani zostali:

  • Cezary Kulesza – Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej
  • Józef Baściuk – Prezes Polskiego Związku Łuczniczego
  • Waldemar Gospodarek – Prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów
  • Jan Wieteska – Wiceprezes Polskiego Związku Gimnastycznego

Umowa PKOl – Wspólnota Polska

Podczas posiedzenia Zarządu PKOl podpisana została umowa pomiędzy PKOl a Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” dotycząca między innymi wzajemnej współpracy, a także patronatu PKOl nad wydarzeniami polonijnymi organizowanymi przez stowarzyszenie oraz ustanowenia Polonijnej Wielkiej Nagrody Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” im. Haliny Konopackiej. Nagroda będzie przyznawana co dwa lata – osobom fizycznym i instytucjom – podczas Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych i Światowych Sejmików Polonijnych.

Ważny obszar działalności PKOl to współpraca z Polakami za granicą i organizacjami polonijnymi. Przy PKOl działa Komisja Współpracy z Polonią pod kierownictwem ambasadora Witolda Rybczyńskiego. Celem komisji jest dbałość o utrzymywanie kontaktów z organizacjami polonijnymi i Polakami na wszystkich kontynentach, zwłaszcza w obszarze polonijnego sportu i Ruchu Olimpijskiego. Komisja sprawuje nadzór nad Światowymi Polonijnymi Sejmikami Olimpijskimi oraz Centrami Polonijnymi, których zadaniem jest promocja naszego kraju. Ponadto – w ścisłej współpracy z organizacjami i instytucjami państwowymi – komisja podejmuje działania związane z pogłębianiem tożsamości narodowej u Polaków mieszkających poza granicami. Zadaniem szczególnym jest promowanie Polski poprzez sport oraz rozwijanie działalności Klubów Olimpijczyka w innych krajach.

Biuro Komunikacji PKOl
Fot.: Piotr Nowak