Dziękujemy PKN Orlen za mecenat nad obchodami 100-lecia PKOl!

12 października 2020 roku Polski Komitet Olimpijski obchodzi 101. rocznicę powstania. W tym symbolicznym dniu podsumowujemy uroczyste obchody 100-lecia PKOl, które trwały przez cały 2019 i 2020 rok.

Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego:

– Za nami pierwsze 100-lecie naszej działalności. Przez cały 2019 i 2020 rok zrobiliśmy wiele by pokazać siłę Ruchu Olimpijskiego, nasze zadania i misję oraz promować uniwersalne olimpijskie wartości – przyjaźń, szacunek, dążenie do doskonałości i fair play. Przeprowadziliśmy wiele wartościowych inicjatyw – wystaw, publikacji, spotkań z Olimpijczykami oraz lekcji edukacyjnych. Kulminacyjnym momentem obchodów 100-lecia była wielka Gala w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego – Pana Thomasa Bacha oraz ówczesnego Prezydenta Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich – Pana Janeza Kocijančiča. W tym dniu byli z nami polscy medaliści olimpijscy, przedstawiciele Ruchu Olimpijskiego z całego świata oraz nasi wspaniali przyjaciele, Partnerzy i Sponsorzy. Organizacja tak wielu wydarzeń i projektów nie byłaby możliwa bez PKN ORLEN – Mecenasa Obchodów 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Sponsora Strategicznego PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Dziękujemy PKN ORLEN za to wielkie wsparcie i zaangażowanie oraz promowanie olimpijskich wartości.

Adam Krzesiński – Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego:

– 100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego obchodziliśmy niezwykle intensywnie. Staraliśmy się jak najlepiej – w sposób pełny i wielowymiarowy – pokazać siłę, historię i postaci Polskiego Ruchu Olimpijskiego. Jubileuszowe wydarzenia odbywały się w wielu miejscach. Te szczególne to Kraków i Warszawa. W Krakowie zorganizowaliśmy niezwykłą wystawę „100 lat na olimpijskim szlaku”. Dzięki niej nie tylko mieszkańcy, ale też turyści mogli się dowiedzieć więcej o Polskim Komitecie Olimpijskim, naszych medalistach olimpijskich i podejmowanych przez nas inicjatywach. Najważniejszym punktem krakowskich obchodów 100-lecia PKOl była uroczysta sesja Rady Miasta Krakowa. Istotnym było Zgromadzenie Generalne Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy, które odbyło się w Warszawie. Uczestniczyły w nim delegacje 50 krajów. Razem z nami ten jubileusz świętowali wybitni sportowcy i postaci Europejskiego i Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego. Na szczególną uwagę zasługuje to wydawnictwo: „100 lat na olimpijskim szlaku” – prezentacja sylwetek wszystkich naszych medalistów olimpijskich. Zrobiliśmy je nie tylko po to by pokazać naszą historię, ale też po to by promować sport, olimpijskie wartości, styl życia i dumę z osiągnieć naszych sportowców.

100-lecie PKOl to:

  • 2 Biegi Olimpijskie
  • Uroczysta Gala Olimpijska z udziałem półtora tysiąca gości
  • Targi Kolekcjonerów Olimpijskich
  • 4 Wystawy – w tym 2 multimedialne i jedna zorganizowana w Parlamencie Europejskim
  • Znaczek okolicznościowy
  • Konkursy plastyczne – także międzynarodowe
  • 5 Wydawnictw książkowych
  • 4 Konferencje międzynarodowe
  • Ponad 20 krajowych i międzynarodowych imprez pod patronatem obchodów 100-lecia PKOl
  • Ponad 20 wydarzeń kulturalnych

Powstanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego

12 października 1919 roku, w salce konferencyjnej Hotelu Francuskiego w Krakowie, powołano Komitet Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich. W jego skład weszli: Ludwik Christelbauer, Kazimierz Hemerling, Stanisław Kopczyński, Tadeusz Kuchar, Mieczysław Orłowicz, Władysław Osmolski, Stanisław Polakiewicz i Henryk Szot-Jeziorowski. Protektorat nad komitetem objął Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, potwierdzając swoje zainteresowanie wychowaniem fizycznym i sportem, a godność prezesów honorowych powierzono gen. Józefowi Hallerowi i ministrowi Zdrowia Publicznego dr. Tomaszowi Janiszewskiemu. W grudniu tego samego roku uchwalono statut komitetu, który przyjął nazwę Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich (PKIO) Ukonstytuował się Zarząd: prezesem został książę Stefan Lubomirski, wiceprezesami – Stanisław Polakiewicz i Tadeusz Garczyński, sekretarzem generalnym Henryk Szot-Jeziorowski, a skarbnikiem Jerzy Kowalewski. PKIO natychmiast zgłosił Polskę do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W ten sposób stała się ona pełnoprawnym członkiem rodziny olimpijskiej. Obowiązującą do dziś nazwę Polski Komitet Olimpijski (PKOl) przyjął w 1925 roku.

Polski Komitet Olimpijski (PKOl) jest autonomicznym, ogólnopolskim stowarzyszeniem Związków i Organizacji sportowych z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się pełną organizacją udziału Reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich – powołanie, zgłaszanie i zapewnienie udziału. Upowszechnia idee, zasady i wartości olimpijskie, dba o rozwój sportu kwalifikowanego, promuje sport dla wszystkich, zwalcza doping, szerzy ideę fair play oraz prowadzi edukację olimpijską. Skupia wokół siebie ludzi ceniących sobie sport oraz jego najwyższe wartości. Opiera się na wolontariacie i społecznej pracy swoich członków.