Dziennikarze TVP i Polskiego Radia uhonorowani

Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki odznaczył medalem 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego Marka Szkolnikowskiego – dyrektora TVP Sport i Cezarego Gurjewa – kierownika Redakcji Sportowej Polskiego Radia.

– To wyróżnienie to wyraz podziękowania za zaangażowanie TVP Sport i Polskiego Radia w promocję sportu oraz relacje z igrzysk olimpijskich, zawsze ciekawe i profesjonalne – powiedział Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Medal 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego otrzymują osoby i instytucje zaangażowane w rozwój i promocję sportu zawodowego, powszechnego i amatorskiego oraz szczególnie zasłużone dla promocji Ruchu Olimpijskiego i współpracujące z Polskim Komitetem Olimpijskim.

Telewizja Polska i Polskie Radio są Partnerami Medialnymi PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Ważnym elementem ich codziennej misji jest promocja sportu i relacjonowanie wydarzeń sportowych z Polski i świata – w tym z igrzysk olimpijskich.

W uroczystości wręczenia okolicznościowego medalu dyrektorowi TVP Sport i szefowi Redakcji Sportowej Polskiego Radia uczestniczył też Hasan Arat – przewodniczący Komisji Koordynacyjnej III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 oraz członek Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich. Podczas spotkania omówiona została między innymi promocja igrzysk europejskich oraz udział mediów publicznych w tym wydarzeniu.

###

Polski Komitet Olimpijski jest autonomicznym, ogólnopolskim stowarzyszeniem Związków i Organizacji sportowych z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się pełną organizacją udziału Reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich – powołanie, zgłaszanie i zapewnienie udziału. Upowszechnia idee, zasady i wartości olimpijskie – szacunek, przyjaźń, dążenie do doskonałości, dba o rozwój sportu kwalifikowanego, promuje sport dla wszystkich, zwalcza doping, szerzy ideę fair play oraz prowadzi edukację olimpijską. PKOl ma wyłączne prawo do używania i upoważnienia do wykorzystywania symboliki olimpijskiej określonej w Karcie Olimpijskiej oraz nazw „Igrzyska Olimpijskie” i „Komitet Olimpijski” na terytorium Polski.

Biuro Komunikacji PKOl