Gwiazdy polskiego sportu na czele stowarzyszenia „OlimpijczycyPL”

Chcemy łączyć, pomagać i animować, bo widzimy gigantyczne możliwości, które warto wykorzystać. I wiemy, jak to zrobić – mówi Robert Korzeniowski, prezes nowego stowarzyszenia „OlimpijczycyPL”.

To nowy projekt, ale już dzisiaj związani z nim są znakomici sportowcy. Prezesem został Robert Korzeniowski, jego zastępcami: Anita Włodarczyk, Maja Włoszczowska, Konrad Niedźwiedzki i Jacek Bierkowski. Stanowisko sekretarza generalnego objęła Luiza Złotkowska, a wśród „członków założycieli” są też: Izabela Dylewska, Jerzy Pietrzyk, Andrzej Supron, Adam Korol, Jacek Wszoła, Paweł Nastula oraz Krzysztof Wiłkomirski.

– Znamy sport, wyzwania, jakie się z nim wiążą, ale i ogromne możliwości. Doszliśmy do wniosku, że nie wszystkie są wykorzystywane, a to kapitał, jakiego nie można zaprzepaścić. Każdy olimpijczyk to wyjątkowa osoba, która ma wielkie doświadczenie i wiedzę. Chcemy ich aktywizować, pokazywać możliwości, współpracować z samorządami i związkami. Jesteśmy przekonani, że nasz pomysł może się rozwijać z korzyścią dla wszystkich – mówi Korzeniowski i podkreśla, że „OlimpijczycyPL” to inicjatywa łącząca zawodników biorących udział w imprezach czterolecia od Montrealu 1976 aż do igrzysk, które są przed nami, czyli w Paryżu w 2024 roku i kolejnych.

Stowarzyszenie postawiło sobie szereg zadań. Wśród najważniejszych są:

– Wzmacnianie wartości i społecznej integracji każdego olimpijczyka – niezależnie od osiągniętego przez niego wyniku sportowego, czasu jaki upłynął od olimpijskiej nominacji, wykształcenia czy miejsca zamieszkania. Każdy z olimpijczyków ma ogromny potencjał społeczny, a fakt reprezentowana przez niego Polski w najważniejszej sportowej imprezie na świecie powinien być dla niego powodem do dumy oraz osobistym życiowym kapitałem;

– Wspieranie każdego olimpijczyka, który powinien móc pełnić w swoim środowisku rolę ambasadora olimpizmu i związanej z nim nierozerwalnie idei Fair Play. Zadaniem „OlimpijczykówPL” jest przygotowanie koleżanek i kolegów do tej roli oraz aktywne wspieranie ich wszelkimi dostępnymi drogami i narzędziami;

– Nawiązanie bieżącej i konstruktywnej współpracy z Komisją Zawodniczą PKOl, jak również odpowiednimi komisjami zawodniczymi wszystkich związków sportowych reprezentujących dyscypliny olimpijskie;

– Wzmocnienie aktualnych działań podejmowanych na rzecz dwutorowej kariery zawodników oraz inicjowanie nowych w oparciu o dobre praktyki ruchu olimpijskiego oraz możliwości, jakie daje współpraca ze środowiskiem akademickim, światem samorządowym i szeroko pojętym rynkiem pracy;

– Ścisła współpraca ze wszystkimi krajowymi i zagranicznymi organizacjami związanymi z ruchem olimpijskim w zakresie prowadzenia wspólnych projektów, konsultacji społecznych i bezpośredniego wsparcia olimpijczyków w podejmowanych przez nich inicjatywach.

Olimpijczyków zainteresowanych włączeniem się do tej inicjatywy zachęcamy do kontaktu [email protected].

OlimpijczycyPL
Fot.: PKOl – Szymon Sikora